Narodowy Bank Polski usprawnia obsługę klientów

W dniu 21 czerwca br. Zarząd Narodowego Banku Polskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych w złotych dla podmiotów nie będących bankami.

Uchwała oprócz zmian formalnych wynikających ze zmian w przepisach ustawy o Narodowym Banku Polskim, Prawo bankowe, o systemie ubezpieczeń społecznych, o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, wprowadza również zmiany merytoryczne mające wpływ na podwyższenie standardu obsługi klientów.

  1. NBP zobowiązuje się do przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego w terminie maksymalnym nie przekraczającym czterech dni roboczych,
  2. precyzyjnie określa się zasady odpowiedzialności banku za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zlecenia płatniczego.
  3. uchwała wprowadza podstawy do elektronicznych kontaktów klient - bank w postaci składania na dyskietkach zleceń płatniczych zabezpieczonych podpisem cyfrowym.
  4. udostępnia się możliwość bezpiecznego telefonicznego kontaktowania się klienta z bankiem w celu uzyskania informacji o saldzie i obrotach na rachunku.

Istotną nowością jest przeniesienie ciężaru uzgodnień umownych klient - bank z regulaminu do umowy rachunku bankowego. Umieszczenie w umowie szczegółowych zapisów technicznych mających wpływ na prowadzenie rachunku, ma to istotne znaczenie dla klienta.

Ponadto uchwała wprowadza m.in. wzór umowy dotyczącej prowadzenia rachunku w systemie elektronicznej wymiany danych. Umowa ta będzie miała zastosowanie w zakresie tak newralgicznym jak obsługa składek na ubezpieczenie społeczne.

Narodowy Bank Polski przygotowuje się do następnego kroku podnoszącego jakość wykonywanych usług. Obecnie trwają końcowe prace nad elektroniczną bankowością, która umożliwi prowadzenie wszystkich rachunków w NBP z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych i Internetu. Udostępnienie tej usługi pierwszym klientom planowane jest jesienią 2001 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję