Komunikat prasowy z posiedzenia RPP
w dniach 21-22 sierpnia 2001

W dniach 21-22 sierpnia 2001 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym podjęto następujące decyzje:

  1. oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 19,5 do 18,5 proc. w skali rocznej,
  2. stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 18 proc. do 17 proc. w skali rocznej,
  3. Narodowy Bank Polski będzie prowadził 28-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 14,5 proc. w skali rocznej.
Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Uchwały RPP wchodzą w życie 23 sierpnia 2001 r.

Rada Polityki Pieniężnej będzie zmierzać do osiągnięcia na koniec 2002 roku celu inflacyjnego w wysokości 5 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z końcem 2001 roku. Granice tolerancji dla odchylenia inflacji od wyznaczonego przez Radę celu wynoszą +/-1 punkt procentowy.

Konferencja prasowa RPP odbędzie się 22 sierpnia br. o godz. 17.00 w siedzibie NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, Sala Grabskiego. Podczas konferencji zostanie zaprezentowane uzasadnienie powyższych decyzji.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję