Umowa bliźniacza pomiędzy
Narodowym Bankiem Polskim

NBP kontynuuje działania mające na celu osiągnięcie technicznej gotowości do członkostwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

W lipcu ubiegłego roku Komisja Europejska zaakceptowała projekt NBP zatytułowany "Dostosowanie Narodowego Banku Polskiego do funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ang. Adjustment of the National Bank of Poland to operation within the European System of Central Banks)". Dzięki temu projekt finansowany będzie w większości ze środków Phare 2000 Unii Europejskiej.

W celu realizacji projektu NBP 12 lipca br. zawarta zostanie tak zwana umowa bliźniacza pomiędzy NBP a Bankiem Francji, jako bankiem wiodącym, reprezentującym konsorcjum banków centralnych Unii Europejskiej. Umowę podpiszą, w imieniu NBP - Prezes Leszek Balcerowicz, ze strony Banku Francji - Gubernator Jean Claude Trichet. Program przewiduje również współdziałanie z Bankiem Włoch.

Współpraca banków centralnych obejmie działania dostosowujące NBP do standardów UE w sferze systemu płatniczego, statystyki monetarnej, monitorowania przepływów kapitałowych, rachunkowości i sprawozdawczości, nadzoru bankowego, audytu wewnętrznego oraz systemów informatycznych.

Współdziałanie NBP z Bankiem Francji datuje się od 1998 r., kiedy w ramach kontraktu finansowanego przez Unię Europejską francuscy eksperci dokonali systemowej analizy działalności NBP w świetle procesów dostosowawczych do wymogów UE.

Ze względu na doświadczenia, w szczególności w zakresie nadzoru bankowego i regulacji bankowych, statystyki monetarnej, rachunkowości oraz systemu płatniczego, Bank Francji stał się naturalnym partnerem NBP w planowanych działaniach dostosowawczych. Udział Banku Włoch był bardzo pożądany z uwagi na wysoki profesjonalizm i duże doświadczenie w zakresie m.in. technik informatycznych.

Celem projektu jest pełne dostosowanie NBP do wymogów stawianych członkom Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Członkostwo NBP w ESBC nastąpi automatycznie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Realizacja projektu planowana jest na dwa lata i będzie zakończona w czerwcu 2003 r.
Życiorys Jean-Claude Trichet'a


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję