Kierunki polityki gospodarczej
- analiza doświadczeń państw OECD i krajów rozwijających się.
Warszawa, Zamek Królewski 13-14 września 2001 r.

Program konferencji
Czwartek, 13 września

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

TEMAT DNIA:
Równowaga makroekonomiczna a długofalowy rozwój gospodarczy


9.00 Otwarcie konferencji
Leszek Balcerowicz - Prezes Narodowego Banku Polskiego

9.30 Korzyści i koszty obniżania inflacji w świetle teorii i badań empirycznych
Willem Buiter - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Polityka fiskalna i jej związki z polityką pieniężną

10.00 Policy mix
Val Koromzay - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

10.30 Sposoby uzdrawiania finansów publicznych. Wpływ finansów publicznych na rozwój gospodarczy
Michael Kennedy - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju


11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 Strategie polityki pieniężnej w procesie obniżania inflacji z poziomu umiarkowanego do niskiego
Charles Goodhart - London School of Economics and Political Sciences

Doświadczenia krajów OECD w walce z inflacją w latach 70-tych i 80-tych

12.00 Doświadczenia Holandii
Age F.P. Bakker - Bank Centralny Holandii

12.30 Proces obniżania inflacji w Izraelu
Jacob Frenkel - były Gubernator Banku Izraela

13.00-15.00 Obiad w Sali Balowej

15.00 Proces dezinflacji w Chile
Felipe Morande - Bank Centralny Chile

15.30 Doświadczenia krajów posocjalistycznych w walce z inflacją
Marek Dąbrowski - Rada Polityki Pieniężnej
Peter Backe - Narodowy Bank Austrii


16.10-16.30 Przerwa na herbatę

Doświadczenia krajów strefy euro, które początkowo nie spełniały cenowego kryterium konwergencji

16.30 Hiszpania
Jose Maria Vinals - Bank Hiszpanii

17.00 Portugalia
Jorge Braga de Macedo - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

17.30 Grecja
Heather Gibson - Bank Grecji

18.00 Zakończenie pierwszego dnia


20.00 Uroczysta kolacja wydana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego dla uczestników konferencji

Pałac na Wodzie, Łazienki KrólewskiePiątek, 14 września

TEMAT DNIA: Wzrost gospodarczy, zatrudnienie, bezrobocie


9.00 Determinanty wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i bezrobocia w świetle teorii ekonomii
Jeffrey D. Sachs - Harvard University
Marek Góra - Narodowy Bank Polski


9.40 Doświadczenia krajów OECD w tworzeniu nowych miejsc pracy i obniżaniu bezrobocia: sukcesy i porażki
John Martin - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

10.00-10.50 Przerwa na kawę


Deregulacja a wzrost gospodarczy

10.50 Deregulacja rynku produktów
Bill Lewis - McKinsey Global Institute

11.20 Deregulacja rynku pracy
Francesco Giavazzi - Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research

12.00-14.00 Obiad w Sali Balowej

14.00 Nowe trendy w polityce socjalnej. Wpływ polityki socjalnej na rynek pracy
Marek Góra - Narodowy Bank Polski

14.30 Doświadczenia Hiszpanii
Raymond Torres - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

15.00 Doświadczenia Irlandii
Paul Walsh - Trinity College Dublin

15.30 Doświadczenia Holandii
Frank den Butter - Free University Amsterdam

16.00 Doświadczenia Wielkiej Brytanii
Richard Jackman - London School of Economics and Political Sciences

16.30 Doświadczenia Stanów Zjednoczonych
John C. Haltiwanger - University of Maryland

17.00 Podsumowanie konferencji i zakończenie


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję