Komunikat z posiedzenia Zarządu

Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2001 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego przyjął informację nt. operacji otwartego rynku w lutowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej (od 31.01 do 27.02.br) oraz prognozę płynności systemu bankowego na marcowy okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej (od 28.02 do 01.04.br). W lutym w ramach operacji otwartego rynku NBP emitował bony pieniężne o 28-dniowym terminie zapadalności. Jest to podstawowy instrument oddziaływania NBP na kształtowanie się stóp procentowych rynku pieniężnego.

Zgodnie z zaleceniem RPP z dnia 29 marca 2000 ub. r., w lutym NBP kontynuował także sprzedaż ze swojego portfela skarbowych papierów wartościowych o początkowej wartości nominalnej 16,4 mld zł, organizując 4 przetargi. Sprzedaż skonwertowanych obligacji jest rozłożoną w czasie operacją o charakterze strukturalnym. Jej celem jest redukcja skali operacyjnej nadwyżki płynności w systemie bankowym i zwiększeniu efektywności wykorzystania polityki stóp procentowych NBP. Od początku operacji, tj. od 19 września ub. r. do 8 marca br. sprzedano ogółem skonwertowane obligacje skarbowe o wartości 5.171 mln zł, tj. blisko 31,5% posiadanego początkowo portfela.

Zgodnie z przedstawioną prognozą w bieżącym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej NBP będzie kontynuował absorbujące płynność operacje otwartego rynku.

Zarząd NBP podjął również decyzję rekomendującą Prezesowi NBP rozszerzenie uprawnień dewizowych grupie banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu. Rozszerzenie zakresu uprawnień banków da im prawo do prowadzenia czynności polegających na przyjmowaniu i dokonywaniu wpłat w złotych, stanowiących płatności między rezydentami a nierezydentami (lub między dwoma nierezydentami), z ich rachunków – lub na ich rachunki – prowadzone w krajowych środkach płatniczych w danym banku spółdzielczym.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję