Komunikat z posiedzenia Zarządu NBP

I. Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2001 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego pozytywnie rozpatrzył wnioski siedmiu banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu, dotyczących uprawnień dewizowych. Rekomendacja Zarządu NBP w dwóch przypadkach dotyczyła rozszerzenia upoważnień dewizowych banków o prawo do realizowania określonych czynności w wartościach dewizowych.
W czterech przypadkach rozszerzenie uprawnień banków polegało na upoważnieniu ich do przyjmowania i dokonywania płatności w krajowych środkach płatniczych w obrocie dewizowym dokonywanym w kraju.
Siódmy bank wystąpił o upoważnienie dewizowe po raz pierwszy. Zarząd NBP upoważnił bank do realizowania określonych czynności obrotu dewizowego w krajowych środkach płatniczych.

II. Zarząd NBP przyjął informację w sprawie współdziałania Narodowego Banku Polskiego ze Związkiem Banków Polskich w realizacji prac standaryzacyjno-normalizacyjnych oraz innych przedsięwzięć międzybankowych w II półroczu 2000 r.
Działania te związane były z wprowadzeniem w polskim systemie bankowym rozwiązań organizacyjnych, technicznych i prawnych m.in. w zakresie ochrony konsumenta, rozwoju bankowości elektronicznej oraz rozwoju elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych, a wynikających z dyrektyw, zaleceń UE oraz innych standardów stosowanych w krajach UE.
Za szczególnie istotne należy uznać uzgodnienia dotyczące standaryzacji numerów rachunków bankowych oraz formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej.
Zarząd NBP polecił podjęcie prac zmierzających do przyjęcia regulacji prawnych umożliwiających obligatoryjne wprowadzenie przyjętych standardów.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję