KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, iż na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Uchwałą Nr 67/KNB/02 z dnia 17 kwietnia 2002 r., z dniem 18 kwietnia 2002 r., na okres od 18 do 19 kwietnia 2002 roku, zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu.

Jednocześnie, na podstawie art. 158 ust. 1, w związku z art. 147 do 152 ustawy Prawo bankowe, Uchwałą Nr 68/KNB/02 z dnia 17 kwietnia 2002 r. Komisja Nadzoru Bankowego podjęła decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Zgodnie z art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru Bankowego o przejęciu Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła we Wrocławiu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Komisja Nadzoru Bankowego, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach w Banku Spółdzielczym Rzemiosła we Wrocławiu, uznała, iż najlepszym rozwiązaniem będzie przejęcie tego Banku przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Przejęcie Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu nastąpi na podstawie bilansu Banku sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2002 r. Z tym dniem Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu.

W przypadku złożenia skargi na decyzję Komisji Nadzoru Bankowego, przejęcie nastąpi po rozpatrzeniu tej skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże przed rozpatrzeniem skargi nie może być rozpoczęte przejęcie majątku Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję