Andrew Crockett, dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych z wizytą w Polsce

W dniach 16-17 czerwca złoży wizytę w Warszawie Andrew Crockett, dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

W poniedziałek, 17 bm. o godz. 11.00 Andrew Crockett spotka się z Radą Polityki Pieniężnej i Zarządem Narodowego Banku Polskiego.

Po tym spotkaniu, o godz. 12.00, odbędzie się seminarium dla dziennikarzy z udziałem Andrew Crocketta oraz Leszka Balcerowicza, prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei został utworzony na mocy konwencji przyjętej 20 stycznia 1930 r. w Hadze przez kilkanaście państw europejskich (w tym Polskę), Stany Zjednoczone i Japonię. Obecnie członkami banku są 44 banki centralne.

Podstawową działalnością banku jest rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy bankami centralnymi oraz podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie stabilności finansowej.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych dokonuje operacji na rynku papierów wartościowych oraz operacji walutowych, przyjmuje od banków centralnych depozyty w złocie, dokonuje kupna i sprzedaży złota na rachunek własny lub banków centralnych oraz pełni rolę depozytariusza lub agenta w sprawach związanych z umowami międzynarodowymi. Ponadto BIS pełni rolę banku rozliczeniowego dla banków centralnych w dokonywanych przez te banki operacjach finansowych, a także zajmuje się działalnością związaną pełnieniem funkcji powierniczych i agencyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy do udziału w seminarium, z udziałem Andrew Crocketta i Leszka Balcerowicza, w poniedziałek, 16 czerwca 2002 r. o godz. 12.00 w siedzibie NBP przy ul. świętokrzyskiej 11/21 (Sala Grabskiego).

Dodatkowych informacji udziela Biuro Prasowe NBP pod numerami telefonów: 653-17-017, 653-20-12.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję