Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 13 czerwca 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z przedstawionymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA działaniami na rzecz zastąpienia w obrocie międzybankowym operacji opartych na dokumencie papierowym operacjami elektronicznymi, a na tym tle - z harmonogramem zakończenia eksploatacji systemu SYBIR,
  2. zapoznała się ze stanem przygotowań do wprowadzenia w życie podpisu elektronicznego,
  3. przedyskutowała problemy związane z działalnością Poczty Polskiej w sferze rozliczeń pieniężnych i obrotu gotówkowego,
  4. zapoznała się z przedstawioną przez Departament Systemu Płatniczego NBP informacją na temat rozwoju systemu SORBNET w latach 2000-2001 oraz kierunków jego rozwoju w przyszłości,
  5. zaakceptowała wstępną koncepcję organizacji rozliczeń i rozrachunków międzybankowych w ostatnich dniach 2002 r. oraz zapoznała się z uwarunkowaniami jej realizacji.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2002 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję