Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 30 października 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego przedyskutowała:

  1. strategię rozwoju systemu SORBNET,
  2. ocenę polskiego systemu płatniczego z punktu widzenia zasad zawartych w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych Core principles for systemically important payment systems, przeprowadzoną przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego,
  3. ocenę polskich systemów rozrachunku papierów wartościowych z punktu widzenia zasad zawartych w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych Recommendations for securities settlement systems, przeprowadzoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA i Departament Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego,
  4. proponowane przez Związek Banków Polskich zmiany w zakresie trybu rozliczania dokumentów obciążeniowych oraz projekt Gospodarczego Obciążenia Bezpośredniego.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2002 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję