Prezentacja najnowszego raportu EBOiR w NBP

HANNA GRONKIEWICZ - WALTZ i LESZEK BALCEROWICZ O TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ W EUROPIE

W czwartek, 28 listopada 2002 r., o godz. 12.00 w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbędzie się prezentacja najnowszego raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju "Transition Report 2002 - Agriculture and rural transition."

Prezentację poprowadzą: Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprezes EBOiR oraz Steven Fries, zastępca głównego ekonomisty EBOiR. Wprowadzenie wygłosi Leszek Balcerowicz, prezes NBP. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele krajów ocenianych w raporcie, prezesi oraz główni ekonomiści banków komercyjnych w Polsce.

Raport prezentuje postępy w transformacji systemów państw Europy środkowo-Wschodniej, krajów nadbałtyckich oraz byłych republik radzieckich. Zwraca szczególną uwagę na postępy w stabilizacji makroekonomicznej, prywatyzacji i liberalizacji gospodarki, ocenia rozwój sektora prywatnego, infrastruktury oraz zaawansowanie reform społecznych i transformację sytemu finansowego. W raporcie EBOiR przestrzega przed zwiększaniem długu publicznego w Polsce, zachęcając do zwiększenia dyscypliny fiskalnej i wskazując na znaczne obniżki stóp procentowych w 2002 r.. Zaleca także przyspieszenie prywatyzacji, co pomoże przygotować polskie przedsiębiorstwa do konkurencji w ramach Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji raportu szczególne miejsce zajmują przemiany w rolnictwie. EBOiR analizuje podłoże niepowodzenia reform w regionie, wskazując na polityczne i społeczne przyczyny wolnego tempa przemian.

Po prezentacji zapraszamy na koktajl.

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Komunikacji Społecznej NBP:
Karolem Smolągiem, szefem sekcji prasowej NBP (tel: 0-609 501 221).


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję