German - British Forum w Londynie już jutro
Straw, Balcerowicz i Lemierre o rozszerzeniu Unii i drodze do euro

Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego, weźmie udział w konferencji German - British Forum. Obok Jacka Strawa, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Jeana Lemierre'a, prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, szef polskiego banku centralnego będzie głównym mówcą tegorocznego Forum. Spotkanie to ma istotne znaczenie w przeddzień referendum w Irlandii i w czasie ożywionej dyskusji o rozszerzeniu UE.

W czwartek, 16 października 2002 r., Leszek Balcerowicz weźmie udział w tegorocznej, siódmej już konferencji British - German Forum w Londynie. Obok prof. Balcerowicza, głównymi mówcami Forum będą: Jack Straw, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii oraz Jean Lemierre, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Balcerowicz wygłosi przemówienie pt. "Droga do euro z perspektywy krajów kandydujących".

Konferencję zdominuje dyskusja o rozszerzaniu Unii Gospodarczej i Walutowej. Rozmowy dotyczyć będą także konieczności przeprowadzenia reform strukturalnych, które - umożliwiając skuteczniejszą walkę z bezrobociem, szybszy wzrost gospodarczy i napływ inwestycji - uczynią proces rozszerzenia UE jeszcze bardziej atrakcyjnym dla obywateli Zjednoczonej Europy.

W konferencji wezmą również udział m.in. Jean-Claude Trichet, gubernator Banku Francji, prof. Norbert Walter, główny ekonomista Deutsche Bank, a także członkowie brytyjskiego Parlamentu i przedstawiciele największych, angielskich i niemieckich instytucji finansowych.

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Komunikacji Społecznej NBP:

  • Łukaszem Kwietniem, doradcą prezesa NBP (tel: 0-609 501 222)
  • Karolem Smolągiem, szefem sekcji prasowej NBP (tel: 0-609 501 221).


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję