Pierwsza inspekcja GINB poza granicami kraju

W poniedziałek, 18 lutego br., w Oddziale Kredyt Banku S.A. w Wilnie rozpoczęła się inspekcja Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, która potrwa do końca lutego. Odbywa się ona w ramach rutynowej, kompleksowej inspekcji Kredyt Banku, zaplanowanej na 2002 rok.

Jest to pierwsza kontrola oparta na zasadach nadzoru skonsolidowanego, prowadzona przez polski nadzór bankowy poza granicami kraju. Odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy Komisją Nadzoru Bankowego Rzeczypospolitej Polskiej a Bankiem Centralnym Litwy, podpisanego 7 grudnia 2000 r.

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, będący organem wykonawczym Komisji Nadzoru Bankowego, jako nadzorca kraju macierzystego jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru skonsolidowanego nad polskimi bankami posiadającymi oddziały zagraniczne.

Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. Ustaw nr 140, poz. 939) oraz podpisaniem stosownych umów nadzorczych polski nadzór bankowy ma prawo dokonywać kontroli placówek bankowych poza granicami Polski.

Wprowadzenie przez polski nadzór bankowy kontroli nad bankami na zasadach skonsolidowanych przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce oraz w państwach, w których polskie banki posiadają swoje placówki.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję