KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, że z dniem 7 lutego 2002 roku, na podstawie art.145 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz.939 z późniejszymi zmianami) na okres do 31 grudnia 2002 roku, ustanowiła zarząd komisaryczny w Banku Społem SA w Warszawie. Komisja Nadzoru Bankowego podkreśliła, iż powyższa decyzja nie wpływa w żaden sposób na obsługę Klientów Banku Społem SA w Warszawie. Bank nadal będzie świadczył usługi w pełnym, dotychczas prowadzonym zakresie.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Bankowego informuje, iż przyczyną powołania zarządu komisarycznego w Banku Społem SA w Warszawie jest brak efektywnych działań ze strony władz Banku zmierzających do ustabilizowania jego sytuacji. Dotychczasowy Zarząd Banku nie przedstawił zadowalającego programu postępowania naprawczego.

Powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego zarząd komisaryczny zobowiązany został do podjęcia działań stabilizujących jego sytuację. Osoby powołane w skład zarządu komisarycznego a mianowicie:

  1. Pani Stefania Bożena Chełmińska-Miernik - Przewodniczący zarządu komisarycznego
  2. Pan Piotr Masiukiewicz - Członek zarządu komisarycznego
  3. Pan Ryszard Mieczysław Pasek - Członek zarządu komisarycznego,
posiadają doświadczenie z zakresu prowadzenia działań restrukturyzacyjnych banków. Uczestniczyły one między innymi w pracach zarządu komisarycznego Banku Częstochowa SA.

Po uzgodnieniu głównych kierunków działań, mających na celu poprawę sytuacji Banku Społem SA i przygotowaniu przez zarząd komisaryczny programu postępowania naprawczego, zostanie powołany nowy zarząd Banku, zgodnie z ustalonym trybem w ustawie Prawo bankowe.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję