Komunikat prasowy

Na posiedzeniu w dniu 4 września 2002 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodą na powołanie:

Jacka Bartkiewicza
na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie,
Huberta Vieille-Cessaya
na stanowisko prezesa zarządu Credit Lyonnais Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
Johannesa Umbgrove
na stanowisko prezesa zarządu ABN Amro Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie,
Rolfa Michela
na stanowisko prezesa zarządu Dresdner Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
Andrzeja Szukalskiego
na stanowisko prezesa zarządu Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
Eugeniusza Wincka
na stanowisko członka zarządu Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
Jerzego Jóźkowiaka
na stanowisko prezesa zarządu Banku Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie,
Jarosława Konieczki
na stanowisko prezesa zarządu Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie,
Andrzeja Kołatkowskiego
na stanowisko prezesa zarządu Banku Współpracy Europejskiej S.A. z siedzibą w Warszawie,
Piotra Epszteina
na stanowisko członka zarządu Banku Współpracy Europejskiej S.A. z siedzibą w Warszawie,
Jerzego Suchnickiego
na stanowisko prezesa zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Poznaniu,
Józefa Pawlika
na stanowisko członka zarządu Invest-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu,
Zdzisława Makaja
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Goleniowie,
Zbigniewa Wałachowskiego
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Pułtusku,
Witolda Biernackiego
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie,
Waldemara Francika
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Łubowie,
Janusza Hatysa
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie,
Teodora Pandela
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach,
Elżbiety Ceglarek
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu,
Bogdana Kozieła
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Grudusku,
Danuty Grędy
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnie,
Teresy Radomskiej
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworznie,
Aleksandry Duda
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku,
Andrzeja Bartoszewicza
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Działdowie,
Stanisława Kossakowskiego
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Rajgrodzie,
Feliksy Jendrzejczak
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu,
Stanisława Bulińskiego
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu,
Zbigniewa Baryły
na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu,
Jana Grzegorowskiego
na stanowisko prezesa zarządu Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach.

Na tym samym posiedzeniu Komisja Nadzoru Bankowego:

  • rozpatrzyła wniosek w sprawie zmiany w składzie Zarządu Komisarycznego w Banku Wschodnim S.A. w Białymstoku, odwołując, w związku ze złożoną rezygnacją, Joannę Sędzikowską, a powołując na jej miejsce Magdalenę Borkowską,
  • przyjęła "Ocenę sytuacji ekonomicznej banków w I półroczu 2002 r.", rozpatrując m.in. sytuację banków realizujących programy naprawcze.

Ponadto Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła informacje Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego:

  • w sprawie podziału zysku wypracowanego przez banki w 2001 r.
  • na temat wprowadzenia przez banki uchwały KNB w sprawie adekwatności kapitałowej banków,
  • o prezesach i członkach zarządów w bankach komercyjnych posiadających zgodę KNB - według stanu na 20.08.2002 r.,
  • w sprawie porozumień z zagranicznymi organami nadzoru bankowego,
  • w sprawie finansowania rynku nieruchomości przez banki w Polsce, z uwzględnieniem roli banków hipotecznych, w latach 1999-2001.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję