Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2002 r. wyraziła zgodę na powołanie:

 • Fryderyka Radzieja na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach,
 • Olgi Jakubowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Narwi,
 • Henryka Żydka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy,
 • Leokadii Danuty Tołwińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Malborku,
 • Tadeusza Pęzy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołach,
 • Elżbiety Węgrzyn na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie,
 • Stanisława Osińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rutce Tartak,
 • Aleksandra Kaczyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Piątnicy,
 • Elżbiety Zamożnej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Żytnie,
 • Marii Heleny Mścichowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie,
 • Aliny Laskowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Stopnicy,
 • Lesława Wojtasa na stanowisko Prezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku,
 • Grażyny Dudzicz na stanowisko członka Zarządu CUPRUM-BANKU S.A. z siedzibą w Lubinie.

Komisja Nadzoru Bankowego umorzyła postępowanie w sprawie wniosku SAS PONANT 1 z siedzibą w Paryżu w sprawie wydania zezwolenia na nabycie przez SAS PONANT 1 akcji Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 50 proc. głosów, nie więcej niż 66 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na wykonywanie przez Nordea Bank Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, łącznie z głosami już posiadanymi, prawa ponad 75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej przez radę nadzorczą banku.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła informację o wybranych bankach realizujących programy naprawcze.

W związku z rezygnacją złożoną przez Andrzeja Topińskiego, wykonującego funkcję kuratora PKO BP S.A., Komisja Nadzoru Bankowego powołała na to stanowisko z dniem 10 stycznia 2002 r. Kazimierza Małeckiego.

Komisja Nadzoru Bankowego przedyskutowała założenia do projektu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła informację na temat wymiany informacji z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła plan pracy na 2002 rok.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję