KOMUNIKAT PRASOWY Z POSIEDZENIA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

 1. Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2002 r. Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na wykonywanie przez Banco Santander Central Hispano S.A. z siedzibą w Santander, za pośrednictwem HBF Banco Financiero S.A. z siedzibą w Madrycie, prawa ponad 75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bank of America (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie.


 2. Komisja Nadzoru Bankowego przedłużyła okresy funkcjonowania zarządów komisarycznych:
  • we Wschodnim Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie do 30 kwietnia 2003 r.
  • w Banku Społem S.A. w Warszawie do 31 marca 2003 r.
  • w Banku Wschodnim S.A. w Białymstoku do 31 stycznia 2003 r.


 3. Komisja Nadzoru Bankowego przyjąła projekty znowelizowanych rekomendacji nadzorczych KNB:
  • "Rekomendacji A dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych",
  • "Rekomendacji B dotyczącej ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków",
  • "Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań",
  • "Rekomendacji D dotyczącej zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki",
  • "Rekomendacji H dotyczącej kontroli wewnętrznej w banku",
  • "Rekomendacji I dotyczącej zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym",
  • "Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków",
  • "Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach".


 4. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:
  • Krzysztofa Kalickiego na stanowisko prezesa zarządu Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Michała Dobaka na stanowisko członka zarządu Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Krzysztofa Piątkowskiego na stanowisko prezesa zarządu Lukas Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  • Jaromira Jędrasa na stanowisko członka zarządu Banku Przemysłowego S.A. z siedzibą w Łodzi,
  • Katarzyny Kubaszewskiej na stanowisko członka zarządu Danske Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Krystyny Binek-Angełowej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie,
  • Józefa Gąsiorowskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku,
  • Jerzego Dąbrowskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu,
  • Józefa Mitury na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy,
  • Sybilli Strzały na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku,
  • Romana Hrynkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach,
  • Barbary Łuźniak na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Ruścu,
  • Adama Gnojka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • Przemysława Pilarskiego na stanowisko prezesa zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie,
  • Marii Kalinowskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Sandomierzu,
  • Jana Łuzy na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Olecku,
  • Edmunda Michalskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Gąsocinie,
  • Urszuli Repeć na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy,
  • Mieczysława Chołuja na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu,
  • Krystyny Kędzierskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu,
  • Piotra Burskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie,
  • Klemensa Kaczyńskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce,
  • Jerzego Królickiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach,
  • Wacława Kozłowskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie.


 5. Komisja Nadzoru Bankowego powołała prof. Marka Wąsowicza na powiernika przy banku hipotecznym HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie.

[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-07
1 EUR4,7965
1 USD4,7029
1 CHF4,8418
1 GBP5,6290
100 JPY3,4548

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję