KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, iż w dniu 20 grudnia 2002 r. podjęła następujące decyzje w stosunku do Banku Wschodniego SA w Białymstoku:

  • na podstawie art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, Dz. U. Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 141 poz. 1178 i Dz. U. Nr 144 poz. 1208, Dz. U. Nr 153, poz. 1271) Uchwałą Nr 395/KNB/02 zawiesiła działalność Banku w dniach 21-22 grudnia 2002 r.,
  • na podstawie art. 158 ust. 1 i 3 w związku z art. 147 do 152 ustawy Prawo bankowe, Uchwałą Nr 396/KNB/02 zdecydowała o przejęciu Banku Wschodniego SA w Białymstoku przez Bank Społem SA w Warszawie.

Podjęte decyzje w stosunku do Banku Wschodniego SA w Białymstoku nie wpłyną na sposób obsługi jego klientów. W okresie zawieszenia działalności tj. w sobotę i w niedzielę 21 i 22 grudnia 2002 r. dokonane winno być protokolarne przekazanie spraw Banku, w celu sprawnego objęcia zarządu majątkiem Banku przez Bank Społem SA w Warszawie. W poniedziałek 23 grudnia 2002 r. placówki Banku będą świadczyły usługi w dotychczasowym zakresie.

Podejmując takie działania w stosunku do Banku Wschodniego SA w Białymstoku, Komisja Nadzoru Bankowego zważyła, iż przez okres blisko dwóch lat dotychczasowi akcjonariusze nie dokapitalizowali Banku i nie doprowadzili do jego działania w zgodzie z przepisami ustawy Prawo bankowe. Komisja wzięła również pod uwagę działania podjęte p. Mariusza Łukasiewicza na rzecz restrukturyzacji Banku Wschodniego SA w Białymstoku oraz Banku Społem SA w Warszawie. Pan Mariusz Łukasiewicz w lipcu 2002 r. zapewnił płynność Bankowi Wschodniemu SA, natomiast w grudniu 2002 r. objął kontrolny pakiet akcji Banku Społem SA wnosząc nowy kapitał w wysokości 66,3 mln zł. W 2003 roku planowana jest kolejna emisja akcji Banku Społem SA w kwocie 25 mln zł, którą również zamierza objąć ten inwestor.

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, z dniem 23 grudnia 2002 r. Bank Społem SA w Warszawie przejmie zarząd majątkiem Banku Wschodniego SA w Białymstoku. Przejęcie Banku Wschodniego SA w Białymstoku nastąpi z dniem 7 stycznia 2003 r.

Podjęte 20 grudnia 2002 r. przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w Banku Wschodnim SA i w Banku Społem SA.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Bankowego

Leszek Balcerowicz


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję