KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, że z dniem 21 czerwca 2002 r., na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2002 r. Nr 72, poz. 665) na okres do 31 października 2002 r., ustanowiła zarząd komisaryczny w Banku Wschodnim SA w Białymstoku. Decyzja Komisji Nadzoru Bankowego nie wpływa na sposób obsługi Klientów Banku Wschodniego SA w Białymstoku. Bank będzie nadal świadczył usługi w pełnym dotychczas prowadzonym zakresie.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Bankowego informuje, iż przyczyną ustanowienia zarządu komisarycznego w Banku Wschodnim SA w Białymstoku jest brak efektywnych działań, ze strony władz Banku, zmierzających do ustabilizowania jego sytuacji. Zarząd Banku nie przedstawił dokumentu, który mógłby zostać uznany za program postępowania naprawczego.

Powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego zarząd komisaryczny w Banku Wschodnim SA w Białymstoku zobowiązany został do podjęcia pilnych negocjacji z inwestorem krajowym - Panem Mariuszem Łukasiewiczem. Na podstawie dokonanych uzgodnień, co do trybu i formy przeprowadzenia sanacji, Bank opracuje program postępowania naprawczego.

W skład zarządu komisarycznego zostali powołani:

  • Pan Piotr Masiukiewicz - Przewodniczący Zarządu Komisarycznego,
  • Pan Jarosław Nowacki - Członek Zarządu Komisarycznego,
  • Pani Joanna Sędzikowska - Członek Zarządu Komisarycznego.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Bankowego


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję