KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, że z dniem 25 czerwca 2002 r., na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) ustanowiła zarząd komisaryczny we Wschodnim Banku Cukrownictwa SA w Lublinie na okres pół roku tj. do dnia 24 grudnia 2002 r.

Powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego zarząd komisaryczny zobowiązany został do podjęcia negocjacji z Bankową Grupą Inwestorów, w skład której weszło dwanaście największych polskich banków. Banki te zawarły w dniu 22 czerwca 2002 r. porozumienie, którego realizacja zapewni sprawne przeprowadzenie działań naprawczych w restrukturyzowanym Banku. Zgodnie z treścią tego porozumienia Grupa Banków zamierza dokapitalizować Wschodni Bank Cukrownictwa SA w Lublinie, co spowoduje, że sanowany Bank spełniać będzie wszystkie normy wymagane dla bezpiecznego działania.

Decyzja Komisji nie wpływa na sposób obsługi przez Wschodni Bank Cukrownictwa SA w Lublinie jego Klientów. Bank nadal będzie świadczył usługi w pełnym dotychczas prowadzonym zakresie.

Przyczyną ustanowienia zarządu komisarycznego we Wschodnim Banku Cukrownictwa SA w Lublinie jest brak efektywnych działań władz tego Banku zmierzających do dokapitalizowania, co umożliwiłoby przeprowadzenie procesu sanacji. Zarząd Banku nie przedstawił Komisji Nadzoru Bankowego dokumentu, który mógłby zostać uznany za program postępowania naprawczego.

W skład zarządu komisarycznego zostały powołane osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu restrukturyzacji banków:

  • Pan Waldemar Stawski - Przewodniczący Zarządu Komisarycznego,
  • Pan Tadeusz Piela - Członek Zarządu Komisarycznego,
  • Pan Wiesław Głowacki - Członek Zarządu Komisarycznego,
  • Pani Anna Krzewska - Członek Zarządu Komisarycznego.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Bankowego


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję