Kandydatów na kierownicze stanowiska w NBP
wybiera się w drodze otwartych konkursów

W poniedziałek, 18 marca 2002 r. Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego, wręczył nominacje nowo powołanym dyrektorom oddziałów okręgowych NBP. Dyrektorzy oddziałów w Opolu, Kielcach i Zielonej Górze zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 118 kandydatów.

Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego powołał dyrektorów oddziałów okręgowych w Opolu, Kielcach i Zielonej Górze. Dyrektorzy, obejmujący dziś swe funkcje zostali wyłonieni w drodze konkursu, przeprowadzonego przez specjalną komisję konkursową na mocy uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z października 2001 roku.

W uchwale wymienia się stanowiska, na które rekrutacja może zostać poprzedzona przeprowadzeniem konkursu. Jest to większość stanowisk kierowniczych w Narodowym Banku Polskim. Konkursy mają charakter otwarty - mogą w nich startować zarówno pracownicy NBP jak i osoby spoza banku. Zasady konkursów oraz wymogi stawiane kandydatom są podawane do publicznej wiadomości w specjalnych komunikatach prasowych, publikowanych w gazetach codziennych oraz na stronie internetowej NBP.

Procedura wyłaniania zwycięzcy konkursu ma trzy etapy. W pierwszej kolejności komisja konkursowa ocenia nadesłane aplikacje pod względem formalnym oraz co do ich zgodności z wcześniej ogłoszonymi kryteriami. Drugi etap to test pisemny z zakresu wiedzy ekonomicznej, zdolności kierowniczych kandydatów (test psychologiczny oraz rozmowa z psychologiem) a także znajomości języka obcego. Trzecim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna.

Przewodniczącym komisji konkursowej na stanowisko dyrektorów oddziałów okręgowych w NBP był Tomasz Pasikowski, członek Zarządu NBP, wiceprzewodniczącym Jerzy Kerszke, dyrektor Departamentu Kadr, a członkami Remigiusz Paszkiewicz, dyrektor Gabinetu Prezesa NBP oraz profesor Krzysztof Opolski - niezależny ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego.

W Narodowym Banku Polskim ogłoszono już siedem konkursów na stanowiska kierownicze. Dotychczas rozstrzygnięto pięć z nich: trzy na stanowiska dyrektorów o/o NBP (118 kandydatów), po jednym na stanowiska naczelnika Wydziału Organizacji w Gabinecie Prezesa NBP (29 kandydatów) oraz dyrektora Biura Analiz Systemu Bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego (11 kandydatów). Przeprowadzane są także konkursy na stanowiska Dyrektora Departamentu Zagranicznego oraz Departamentu Analiz i Badań NBP.

Jedną z pierwszych rzeczy którą zrobiłem, kiedy zacząłem działać w sferze publicznej w 1989 roku, było właśnie wprowadzenie konkursów. Uważam, że dobrze przygotowany, bezstronny, solidny konkurs jest najlepszą metodą doboru ludzi na stanowiska kierownicze - powiedział w trakcie konferencji Leszek Balcerowicz.

Treść uchwały Zarządu NBP w sprawie konkursów na niektóre stanowiska pracy w NBP w postaci pliku pdf do pobrania.

Więcej informacji na temat konkursów w NBP można uzyskać w Biurze Prasowym NBP, tel. 653-17-07, 653-20-12.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję