Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2001 r.

Informujemy, że w naszym serwisie dostępny jest raport:

Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2001 r.

Adres: publikacje/operacje_or/raport_operacje_or.html

Raport Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2001 r. przedstawia kształtowanie się sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce w roku 2001. Z uwagi na fakt, iż dokument ten publikowany jest po raz pierwszy, wyjaśnione zostały przyczyny nadpłynności w Polsce a także rola banku centralnego w systemie bankowym. Raport koncentruje się na opisie instrumentów wykorzystywanych przez Narodowy Bank Polski dla stabilizacji stóp rynku międzybankowego: operacji otwartego rynku, rezerwy obowiązkowej oraz operacji kredytowo - depozytowych. Omawiane są w nim również czynniki, które prowadzą do zmian płynności systemu bankowego, a jednocześnie pozostają poza wpływem banku centralnego. W zakończeniu przedstawiono modyfikacje systemu operacyjnego NBP związane z dostosowaniem do standardów Eurosystemu.

Raport publikowany jest przede wszystkim w celu informacyjnym a także edukacyjnym. Skierowany jest głównie do ekonomistów związanych z instytucjami finansowymi, ośrodkami naukowymi a także do środowisk akademickich.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję