Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

 1. Na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej przyjęła Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 roku oraz zatwierdziła Sprawozdanie z działalności NBP w 2001 roku.


 2. Rada dyskutowała o strategii dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej uznając, że najlepszym dla kraju rozwiązaniem byłoby możliwie szybkie, po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, przyjęcie wspólnej waluty europejskiej - euro.
  Wymaga to spełnienia warunków określonych Traktatem z Maastricht, m.in. trwałego osiągnięcia:
  • niskiej inflacji (nie wyższej niż o 1,5% pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii Europejskiej, gdzie inflacja była najniższa,
  • deficytu budżetowego nie wyższego niż 3% PKB.

 3. Rada zwróciła uwagę, że szybkie spełnienie tych kryteriów sprzyja rozwojowi gospodarki.
  Szybkie wejście do strefy euro przyniosłoby także inne korzyści, jak:
  • obniżenie kosztów transakcji
  • zdecydowane ograniczenie ryzyka kursowego,
  • przejrzystość cen,
  • zwiększenie konkurencji

  Możliwość szybkiego przyjęcia euro w zdecydowanym stopniu będzie zależała od ograniczenia deficytu finansów publicznych.

 4. Rada przeanalizowała także kształtowanie się kursu złotego w ostatnim okresie, podkreślając że równoważenie budżetu - konieczne dla szybkiego przyjęcia euro - sprzyjać będzie eliminacji nadmiernej presji na umacnianie się polskiej waluty.

  Jednocześnie Rada proponuje, by w celu wpłynięcia na poziom kursu złotego, w kierunku postulowanym przez Rząd, dewizy potrzebne do spłaty i obsługi długu zagranicznego były kupowane przez rząd na rynku walutowym a nie w Narodowym Banku Polskim.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję