Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 18 - 19 lipca 2002 r.

W dniach 18 - 19 lipca 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, sferze realnej gospodarki oraz tendencje w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Najnowsze dane ekonomiczne nieco wzmacniają sygnały ożywienia gospodarczego:

  • produkcja przemysłowa wzrosła o 2,2 proc.
  • wyższe niż oczekiwano były dochody budżetu z tytułu podatków pośrednich i CIT
  • nastąpiło zahamowanie spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
  • wyższe niż przed rokiem były wpływy z eksportu

Nie zmniejszyło się znaczenie czynników wskazujących na potrzebę ostrożności w polityce pieniężnej. Najważniejsze z nich to:

  • perspektywa utrzymania wysokiego deficytu sektora finansów publicznych w warunkach założonego wzrostu gospodarczego w 2003 r. stanowi zasadnicze ograniczenie pola manewru dla polityki pieniężnej; dodatkowym czynnikiem ryzyka dla stabilności finansów publicznych są zapowiadane umorzenia zaległości podatkowych, gwarancje i zwolnienia podatkowe;
  • dalszy spadek rocznej dynamiki depozytów i skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach wzrostu spożycia indywidualnego;
  • utrzymywanie się wysokiej dynamiki pieniądza gotówkowego w obiegu;
  • znaczne osłabienie się kursu złotego, zwłaszcza względem euro, w ostatnich tygodniach zwiększa niepewność co do kształtowania się kursu złotego w przyszłości;
  • pełne skutki dokonanych od lutego 2001 r. obniżek stóp procentowych łącznie o 10,5 pkt. proc. jeszcze się nie ujawniły.

Biorąc pod uwagę te argumenty Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać stóp procentowych NBP i utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 27 - 28 sierpnia 2002 r.Opis plik .pdf - 127KB

[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję