Spotkanie Rady Polityki Pieniężnej
z przedstawicielami banków komercyjnych.

Założenia polityki pieniężnej na przyszły rok były tematem dorocznego spotkania Rady Polityki Pieniężnej z przedstawicielami banków komercyjnych.

Przewodniczący RPP, Leszek Balcerowicz, przypomniał o podtrzymaniu głównych założeń średniookresowej strategii polityki monetarnej, w tym polityki płynnego kursu walutowego. Przypomniał także o wyznaczeniu celu inflacyjnego na koniec przyszłego roku na poziomie 3 +/-1 procent. Jak podkreślił, niska inflacja jest jednym z kryteriów Traktatu z Maastricht. Starania o członkostwo w Unii Europejskiej, a potem w strefie euro, oznaczają także konieczność redukcji deficytu i kontynuacji reform strukturalnych. - Przy odpowiedniej mobilizacji społecznej można w stosunkowo krótkim czasie uzdrowić finanse publiczne - uważa prof. Leszek Balcerowicz.

W czasie spotkania, Rada Polityki Pieniężnej potwierdziła zamiar przygotowania średniookresowej strategii na lata 2004-2006. Dokument ten powstanie wiosną 2003 roku.

Zapraszamy również do kontaktu z Departamentem Komunikacji Społecznej NBP:
  • Łukaszem Kwietniem, doradcą prezesa NBP (tel: 0-609 501 222)
  • Karolem Smolągiem, szefem sekcji prasowej NBP (tel: 0-609 501 221).

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję