Unia Europejska - Ceny
Pierwszy dzień pracy infolinii NBP

Ponad 500 osób zadzwoniło w pierwszym dniu działalności specjalnej infolinii uruchomionej przez Narodowy Bank Polski. Przeważająca większość zgłoszeń dotyczyła informacji o podwyżkach cen żywności. Dzwoniący informowali także o zaobserwowanych zmianach cen towarów przemysłowych i usług.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zmian cen cukru. Pracownicy NBP odbierający telefony byli informowani także o podwyżkach cen wyrobów mięsnych, mąki oraz leków. Wśród towarów przemysłowych najczęściej wymieniane były stal, blacha, materiały opałowe, paliwa, samochody oraz płytki ceramiczne. Odnotowano także wzrost opłat abonamentowych za telewizję kablową i usługi telekomunikacyjne. Dzwoniący podawali konkretne adresy producentów lub sklepów w których stwierdzali podwyżki cen.

Niektórzy pytali dlaczego NBP rozpoczął akcje dopiero teraz. Podkreślali, że jest ona potrzebna, niejednokrotnie też deklarowali chęć pomocy przy "obserwowaniu cen". Zdarzały się również przypadki krytykowania akcji podjętej przez NBP i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozmówcy pytali także o to, czy i jakie towary mogą podrożeć, a cena których powinna spaść. Zdarzył się także telefon spoza granic Polski - z Kowna na Litwie zadzwoniła osoba z pytaniem o cenę cukru.

Otrzymaliśmy również sygnały od hurtowników i producentów o planowanych podwyżkach cen np. na artykuły AGD i sprzęt elektroniczny. Uzasadniali ją koniecznością wyrównania cen w stosunku do rynków w krajach zachodnich.

Badania ankietowe pokazują, że część polskiego społeczeństwa obawia się, że wejście Polski do Unii Europejskiej może spowodować wzrost cen. Z analiz NBP wynika jednak, że tylko ceny niewielkiej grupy towarów i usług (15 proc.) mogą wzrosnąć, większej grupy powinny się obniżyć (33 proc.), a ceny większości towarów (52 proc.) nie powinny ulec zmianie w wyniku akcesji.

To, jakie zmiany cen nastąpią zależeć będzie także od siły zapobiegawczej presji na dostawców, aby nie wykorzystywali wejścia do Unii Europejskiej jako pretekstu do podwyższania cen. Dlatego Narodowy Bank Polski, wspólnie z UOKiK podjął inicjatywę, której celem jest zapobieganie takim praktykom.

[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję