Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 3 czerwca 2004 r.

data publikacji: 2004-06-03

W dniu 3 czerwca 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej SA na temat stanu przygotowań do wprowadzenia gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR,
  2. zapoznała się z przebiegiem procesu wprowadzania standardu numeru rachunku bankowego NRB/IBAN,
  3. zapoznała się z zasadami dotyczącymi Straight Through Processing (STP) i przedyskutowała zagadnienia związane z wprowadzaniem tego sposobu przekazywania zleceń płatniczych w obrocie transgranicznym,
  4. przedyskutowała propozycję programu rozwoju obrotu bezgotówkowego i ograniczenia obrotu gotówkowego, przygotowaną przez Związek Banków Polskich,
  5. przedyskutowała kwestie związane z zatrudnianiem przez banki firm zewnętrznych do świadczenia usługi z dziedziny organizacji obrotu znakami pieniężnymi (cash processing).

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2004 r.

[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję