Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 10 grudnia 2004 r.

data publikacji: 2004-12-10

W dniu 10 grudnia 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o transgranicznych rozliczeniach rynku kapitałowego,
  2. rozpatrzyła informację Związku Banków Polskich na temat stanu bieżącego, perspektyw rozwoju, barier i zagrożeń w dziedzinie bankowości elektronicznej,
  3. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce i przedyskutowała przedstawiony przez ZBP zarys programu upowszechniania tej formy rozliczeń.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2005 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję