Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego
w dniu 15 kwietnia 2004 r.

W dniu 15 kwietnia 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:
  1. zapoznała się z informacją na temat realizacji przez Narodowy Bank Polski nowych zadań wynikających z ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,
  2. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego o stanie prac nad systemem SORBNET-EURO, przeznaczonym do przeprowadzania rozliczeń płatności wysokokwotowych w euro,
  3. zapoznała się z przedstawionymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA zasadami funkcjonowania systemu EuroELIXIR, przeznaczonego do przeprowadzania rozliczeń płatności detalicznych w euro,
  4. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2003 r.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2003 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2004 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2004 r.

[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję