Komunikat z prac Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową

data publikacji: 2004-09-02

  1. W dniu 1 września 2004 r. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowej Grupy Roboczej Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Ministerstwa Finansów (MF) ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową. Spotkaniu przewodniczyli Pan Krzysztof Rybiński (Wiceprezes NBP) i Pan Wiesław Szczuka (Podsekretarz Stanu w MF).

  2. Podczas posiedzenia omówiono bieżące zagadnienia makroekonomiczne, sytuację sektora finansów publicznych oraz perspektywy wypełnienia przez Polskę nominalnych kryteriów konwergencji określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Przedyskutowano także oficjalne zasady interpretacji tych kryteriów stosowane przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny.

  3. Przedmiotem posiedzenia były również formalne i prawne uwarunkowania terminu przystąpienia Polski do strefy euro. Ponadto omówiono tematykę zbliżającego się spotkania MF i NBP z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

  4. Pozytywnie oceniono dotychczasową współpracę Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego w zakresie zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych Rady Unii Europejskiej (EFC).

  5. Omówiono tematykę i zakres dalszych prac Grupy oraz ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w październiku br.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję