RUSZA INFOLINIA "UNIA EUROPEJSKA - CENY"

W czwartek, 15 kwietnia Narodowy Bank Polski uruchomił infolinię, na którą każdy będzie mógł zgłosić informacje zarówno o wzrostach, jak i o spadkach cen związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Numer infolinii to:

0-801 305 305


Badania ankietowe pokazują, że część polskiego społeczeństwa obawia się, że wejście Polski do Unii Europejskiej może spowodować wzrost cen. Z analiz wynika jednak, że tylko ceny niewielkiej grupy towarów i usług (15 proc.) mogą wzrosnąć, większej grupy powinny się obniżyć (33 proc.), a ceny większości towarów (52 proc.) nie powinny ulec zmianie w wyniku akcesji.

To, jakie zmiany cen nastąpią zależeć będzie także od siły zapobiegawczej presji na dostawców, aby nie wykorzystywali wejścia do Unii Europejskiej jako pretekstu do podwyższania cen. Dlatego NBP, wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął inicjatywę, której celem jest zapobieganie takim praktykom. W marcu obie instytucje na wspólnej konferencji prasowej przedstawiły wyniki analiz na temat możliwych zmian cen w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Kolejny etap to uruchomienie infolinii, na którą każdy będzie mógł zgłosić zaobserwowane zmiany cen. Uzyskane w ten sposób informacje będą analizowane przez ekspertów, a następnie przekazywane opinii publicznej za pośrednictwem mediów.

Infolinia będzie działała w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-16.00. Koszt połączenia - jak za rozmowę lokalną.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym NBP:
  • Izabela Świderek-Kowalczyk 653 28 97
  • Przemysław Kuk 653 25 27

[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję