Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 7 lipca 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie:

  • na wykonywanie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, za pośrednictwem spółki zależnej, BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie, prawa ponad 75 proc. głosów na WZA Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • na wykonywanie przez Skarb Państwa, za pośrednictwem podmiotów zależnych: Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA i Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Poczta Polska", prawa ponad 75 proc. głosów na WZA Banku Pocztowego SA z siedzibą w Bydgoszczy.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodą na powołanie:

  • Pawła Józefa Ziółkowskiego na stanowisko prezesa zarządu ABN Amro Bank (Polska) SA z siedzibą w Warszawie; Lidii Jabłonowskiej-Luby na stanowisko członka zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie;
  • Joanny Teresy Wardzińskiej na stanowisko członka zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA z siedzibą w Warszawie;
  • Stefana Rasche na stanowisko członka zarządu Volkswagen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie;
  • Ryszarda Mrozińskiego na stanowisko prezesa zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na połączenie Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z Bankiem Spółdzielczym w Kostomłotach.

Ponadto Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła:

  • informację GINB w sprawie otrzymanych zawiadomień od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczących prowadzenia działalności transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje kredytowe;
  • informację GINB w sprawie otrzymanych zawiadomień od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczących prowadzenia przez instytucje kredytowe działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział.
[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję