Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 8 września 2004 r.

data publikacji: 2004-09-08

Na posiedzeniu w dniu 8 września 2004 r.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na utworzenie banku pod nazwą Cetelem Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:

 • Leszka Janusza Czarneckiego na stanowisko prezesa zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA z siedzibą w Katowicach;
 • Mariusza Karpińskiego na stanowisko prezesa zarządu GE Banku Mieszkaniowego SA z siedzibą w Warszawie;
 • Doroty Marii Mliczewskiej na stanowisko członka zarządu Rabobank Polska SA z siedzibą w Warszawie;
 • Ewy Reczek na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku-Białej.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na połączenie Banku Spółdzielczego w Słupcy z Bankiem Spółdzielczym w Kleczewie, zgodnie z art. 124 ustawy Prawo bankowe.

Komisja Nadzoru Bankowego przedłużyła okres działania zarządu komisarycznego w Banku Przemysłowym SA w Łodzi do 15 grudnia 2004 r.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła:

 • Uchwałę w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz zakresu stosowania metod statystycznych i warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie zgody na ich stosowanie, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku, ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania;
 • Uchwałę w sprawie wysokości, zakresu i warunków pomniejszania funduszy własnych banku o zaangażowania kapitałowe w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki i zakłady ubezpieczeń oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych;
 • Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, określenia innych zaangażowań, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań, oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach, w obliczaniu limitów koncentracji zaangażowań;
 • Uchwałę KNB w sprawie określenia wykazu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, który ma wykonywać powierzone przez bank czynności określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła Rekomendację M dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła informację GINB na temat finansowania rynku nieruchomości przez banki w Polsce, z uwzględnieniem roli banków hipotecznych.

*****************

W okresie od 1 maja 2004 r. do 30 sierpnia 2004 r. do Komisji Nadzoru Bankowego wpłynęło od właściwych władz nadzorczych państw członkowskich Unii Europejskiej 36 notyfikacji informujących o zamiarze podjęcia przez instytucje kredytowe podlegające ich nadzorowi działalności transgranicznej na terytorium RP:

 • Niemcy: 9 notyfikacji
  • Aareal Hyp AG
  • Deutsche Bank AG
  • Dresdner Bank AG
  • EUROHYPO AG
  • Hypothekenbank in Essen AG
  • LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG
  • NRW.BANK
  • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
  • Württembergische Hypothekenbank AG
 • Wielka Brytania: 15 notyfikacji
  • Banc of America Securities Limited
  • CIBC World Markets Plc
  • Credit Suisse (UK) Limted
  • Credit Suisse First Boston International
  • Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited
  • Goldman Sachs International Bank
  • HSBC Bank Plc
  • J.P. Morgan International Bank Limited
  • J.P. Morgan Europe Limited
  • Merrill Lynch International Bank Limited
  • Morgan Stanley Dean Witter Bank Limited
  • Nomura Bank International Plc
  • Rathbone Investment Management Limited
  • Standard Bank London Limited
  • UBS Limited
 • Austria: 6 notyfikacji
  • Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft
  • BANKPRIVAT Aktiengesellschaft
  • Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft
  • Kommunalkredit Austria AG
  • Österreichische Volksbanken AG
  • Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
 • Irlandia: 3 notyfikacje
  • Depfa ACS Bank
  • Depfa Bank plc
  • Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited
 • Dania: 1 notyfikacja
  • Saxo Bank A/S
 • Węgry: 1 notyfikacja
  • Budapest Bank Rt.
 • Francja: 1 notyfikacja
  • EULER HERMES SFAC CREDIT


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję