Porozumienie polskiego i niemieckiego nadzoru bankowego

data publikacji: 2004-12-20

Komisja Nadzoru Bankowego zawarła 20 grudnia 2004 r. porozumienie z niemieckim nadzorem bankowym Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht określające zasady i tryb współpracy między oboma nadzorami, a w szczególności zasady wymiany informacji o nadzorowanych bankach oraz przeprowadzanych w nich inspekcjach.

Jest to pierwsze porozumienie zawarte przez polski nadzór bankowy z nadzorem kraju - członka strefy euro. Porozumienie to wyznacza standardy, które będą obowiązywać przy zawieraniu przez Komisję Nadzoru Bankowego kolejnych porozumień z nadzorami finansowymi państw strefy euro.

Ustalenie szczegółowych zasad współpracy umożliwi między innymi przeprowadzanie przez nadzorców z obu państw wspólnych inspekcji w bankach zależnych od podmiotów mających siedzibę na terytorium drugiego państwa. Porozumienie to jest szczególnie istotne dla Polski bowiem dwanaście działających w Polsce banków kontrolowanych przez niemiecki kapitał dysponuje blisko jedną piątą aktywów polskiego sektora bankowego.

Porozumienie to rozwija i precyzuje zasady dotychczasowej współpracy. Przewidziano w nim szeroki zakres wzajemnego informowania się o sytuacji nie tylko banku zależnego ale także całej grupy, do której taki bank należy oraz możliwość uczestnictwa nadzorcy banku zależnego w inspekcjach przeprowadzanych w banku matce.

Zawarcie porozumienia przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno banków pozostających pod polskim jak i pod niemieckim nadzorem.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję