Komunikat z prac Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową

 1. W dniu 22 stycznia 2004 r. odbyło się posiedzenie Międzyresortowej Grupy Roboczej NBP (Narodowy Bank Polski) i MF (Ministerstwo Finansów) ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową pod przewodnictwem Pana Andrzeja Bratkowskiego (Wiceprezesa NBP) i Pana Ryszarda Michalskiego (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów), podczas którego:

  • odbyła się dyskusja nt. aktualnych uwarunkowań procesu integracji z Unią Gospodarczą i Walutową (UGW), w szczególności problemów polityki fiskalnej i pieniężnej oraz możliwego terminu wejścia Polski do Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM2) i do strefy euro,
  • omówiono zagadnienia proceduralne wejścia Polski do ERM2 oraz strefy euro, bieżący stan prac analitycznych, dotyczących gospodarczych uwarunkowań tych procesów,
  • określono harmonogram i zakres dalszych prac Grupy.

 2. Stwierdzono, że celem Rządu i NBP jest prowadzenie polityki gospodarczej, sprzyjającej utrwaleniu się zjawisk wzrostowych w gospodarce oraz wejście na ścieżkę szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, prowadzącego do szybkiej realnej konwergencji.

 3. Stwierdzono, że celem Rządu i NBP jest uzyskanie członkostwa Polski w UGW, przy czym proces ten powinien przebiegać z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych, w tym możliwości wypełnienia przez Polskę nominalnych kryteriów konwergencji.

 4. W ramach założeń rozważanej strategii przystąpienia do strefy euro należy uwzględnić:

  • możliwie najkrótszy okres przebywania Polski w ERM2,
  • kurs centralny na poziomie, stwarzającym warunki dla wzrostu gospodarczego, pozwalającym na uniknięcie napięć na rynku walutowym i uwzględniającym kurs rynkowy w wybranym okresie referencyjnym.

 5. Postanowiono, że prace Grupy będą kontynuowane oraz uzgodniono harmonogram dalszych prac i ich zakres, obejmujący m.in. zagadnienia koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej oraz koordynacji elementów proceduralnych procesu wstąpienia do strefy euro.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję