Porozumienie między polskim i amerykańskim nadzorem bankowym
Współpraca i wymiana informacji pomiędzy nadzorami bankowymi

data publikacji: 2004-10-25

Polski i amerykański nadzór bankowy zawarły 23 października 2004 roku porozumienie o wzajemnej współpracy (ang. Memorandum of understanding). Sygnatariuszami porozumienia są Leszek Balcerowicz, prezes NBP oraz przedstawiciele trzech amerykańskich instytucji wykonujących zadania nadzoru bankowego: Doug Roeder (Senior Deputy Comptroller of the Currency, Office of the Comptroller of the Currency), Michael M. Zamorski (Director, Federal Deposit Insurance Corporation) i Stephen Hoffman (Director, Division of Banking Supervision, Board of Governors of the Federal Reserve Bank).

Podpisane porozumienie określa zasady i tryb współpracy polskiego i amerykańskiego nadzoru bankowego, umożliwia wymianę informacji oraz wspólne inspekcje w oddziałach banków amerykańskich w Polsce i polskich banków działających na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dzięki tej umowie zwiększy się bezpieczeństwo i stabilność systemów bankowych obu krajów.

Porozumienie jest ukoronowaniem 15-letniej współpracy pomiędzy polskim i amerykańskim nadzorem. W jej ramach amerykański nadzór bankowy szkolił pracowników Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB). Od 2002 roku GINB - w ramach programu TIBS (Training Initiative for Banking Supervision) - dokształca przy współpracy z US AID pracowników nadzoru z krajów przechodzących transformację ustrojową.

Zawarcie tego porozumienia jest zgodne z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego. Podobne porozumienia polski nadzór bankowy ma podpisać również z nadzorami bankowymi innych państw grupy G-10. Tego typu porozumienia mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa systemów bankowych krajów takich jak Polska, gdzie wiodąca rolę odgrywają banki z udziałem kapitału zagranicznego.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym NBP:

  • Izabela Świderek-Kowalczyk, 653 28 97
  • Przemysław Kuk, 653 25 27


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję