Komunikat z prac Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową

data publikacji: 2004-07-20

  1. W dniu 19 lipca 2004 r. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowej Grupy Roboczej NBP (Narodowy Bank Polski) oraz MF (Ministerstwo Finansów) ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową. Spotkaniu przewodniczyli Pan Krzysztof Rybiński (Wiceprezes NBP) i Pan Wiesław Szczuka (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów).

  2. Przedmiotem posiedzenia były zagadnienia związane z aktualnymi uwarunkowaniami procesu integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową oraz wypracowaniem strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W szczególności omówiono zamierzenia dotyczące sposobu realizacji Programu Konwergencji przedstawionego Komisji Europejskiej przez Rząd RP w dniu 14 maja br. w ramach procesu koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. Program Konwergencji określa średniookresową strategię polityki gospodarczej zapewniającą osiągnięcie wysokiego stopnia trwałej zbieżności gospodarczej z państwami należącymi do obszaru wspólnej waluty. Program Konwergencji definiuje ścieżkę równoważenia finansów publicznych, która powinna pozwolić na spełnienie fiskalnych kryteriów konwergencji w okresie do 2007 r.

  3. Stwierdzono, że w ramach prac Grupy będzie dokonywana wymiana poglądów między MF i NBP w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Gospodarczą i Walutową, które dotyczyć będą w szczególności przystąpienia do Europejskiego Mechanizmu Kursowego II (ERM II) oraz wprowadzenia euro w Polsce. Poglądy te będą następnie uwzględniane przy formułowaniu przez upoważnione organy Rządu i NBP projektów oficjalnego stanowiska Polski, które prezentowane będzie, między innymi, na posiedzeniach Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych Rady UE (EFC). Komitet ten zajmuje się przygotowywaniem decyzji Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN).

  4. Ustalono, że posiedzenia Grupy odbywać się będą w cyklu miesięcznym.
[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję