Komunikat z prac Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową

data publikacji: 2004-10-07

  1. W dniu 6 października 2004 r. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową Ministerstwa Finansów (MF) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP). Spotkaniu przewodniczyli Pan Wiesław Szczuka (Podsekretarz Stanu w MF) i Pan Krzysztof Rybiński (Wiceprezes NBP).  2. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia makroekonomiczne, w tym sytuację sektora finansów publicznych w świetle projektu ustawy budżetowej na 2005 r. Zaprezentowane zostały współzależności pomiędzy projektem budżetu państwa na rok 2005 a Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych oraz Programem Konwergencji przedłożonym przez Polskę.  3. Przedmiotem posiedzenia były również perspektywy i uwarunkowania przystąpienia Polski do ERM II i strefy euro. W tym kontekście omówione zostały doświadczenia Grecji związane z przystępowaniem i uczestnictwem w ERM II oraz doświadczenia Słowenii związane z przystępowaniem do ERM II.  4. Dokonano wymiany poglądów w zakresie zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych (EFC) Rady Unii Europejskiej, m.in. dotyczących proponowanych przez Komisję Europejską zmian Paktu Stabilności i Wzrostu.  5. Omówiono tematykę i zakres dalszych prac Grupy oraz ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w listopadzie br.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję