Konkurs PRYMUS - podsumowanie II edycji stypendiów pomostowych

data publikacji: 2004-10-27

Narodowy Bank Polski serdecznie zaprasza dziennikarzy na ogłoszenie wyników Konkursu Prymus na najwyższą średnią ocen uzyskaną na I roku studiów przez stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. W uroczystości wezmą udział m.in.: Leszek Balcerowicza, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Mirosław Sawicki - Minister Edukacji Narodowej i Sportu, oraz Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Laureatami drugiej już edycji konkursu Prymus (organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, a finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności), są uczestnicy Programu Stypendiów Pomostowych, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli średnią nie niższą niż 4,0 oraz zdali wszystkie egzaminy w pierwszym terminie. W tym roku laureatami konkursu zostało 336 studentów pochodzących z małych miast i wsi, w tym z terenów byłych PGR. Otrzymają oni stypendium na drugi rok studiów.

Program Stypendiów Pomostowych, w ramach którego przyznawane są stypendia na pierwszy rok studiów, jest skierowany do środowisk wymagających szczególnego wsparcia - przede wszystkim do młodzieży z terenów byłych PGR, z rodzin o najniższych dochodach, a także do uczniów objętych działającymi w małych miastach i wsiach lokalnymi funduszami stypendialnymi.

W trakcie trzech lat trwania programu stypendium na I rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało 3990 absolwentów szkół średnich (w tym 1052 w I edycji, 1590 w II edycji i 1348 w III). W dwóch edycjach konkursu Prymus wyłoniono 438 laureatów (102 w pierwszej i 336 w obecnej, drugiej edycji). Łącznie przyznanych zostało blisko 4500 stypendiów. W kolejnych edycjach rośnie odsetek stypendystów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce. W I edycji 20% a w II 22% stypendystów osiągnęło po I roku studiów średnią, co najmniej 4,0. Co więcej, aż 90% spośród nich utrzymało dobre wyniki także na II roku.

Program Stypendiów Pomostowych jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Agencję Nieruchomości Rolnych, Narodowy Bank Polski, Bank Pocztowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, a także koalicję 28 lokalnych organizacji pozarządowych, współpracujących z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Na wspólne przedsięwzięcia fundatorzy zgromadzili dotychczas kwotę ponad 18,2 miliona zł, z czego prawie 7 milionów zł przypadło na rok akademicki 2003/2004.

Uroczystość odbędzie się w czwartek, 28 października, o godz. 12.00 w siedzibie NBP (ul. Świętokrzyska 11/21, sala im. Władysława Grabskiego).

Dodatkowych informacji dla mediów udziela Biuro Prasowe NBP:

  • Izabela Świderek-Kowalczyk 653 28 97
  • Przemysław Kuk 653 25 27


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję