Bankowość centralna a system finansowy
Konferencja naukowa Narodowego Banku Polskiego

data publikacji: 2004-10-07

W czwartek, 7 października 2004 r., w hotelu Radisson SAS w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa Narodowego Banku Polskiego "Bankowość centralna a system finansowy". Konferencję otworzył dr Jerzy Pruski, I zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Sesja pierwsza konferencji poświęcona była analizie modeli i narzędzi wykorzystywanych w komunikacji pomiędzy bankiem centralnym, a rynkami finansowymi. Klaus Schmidt- Hebbel z Centralnego Banku Chile analizował reakcje rynków finansowych na informacje publikowane przez banki centralne. Z kolei Peter Bakstansky z Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku mówił o komunikacji z rynkami finansowymi na przykładzie amerykańskiego Fed.

Sesja druga dotyczyła sposobów oddziaływania banku centralnego na stabilność systemu finansowego. Poddano analizie i ocenie zarówno działania podejmowane przez banki centralne podczas kryzysów finansowych i bankowych. Dawid Laidler omówił tradycyjną, historyczną rolę banków centralnych jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. Na zakończenie tej sesji, poszukiwano odpowiedzi na pytanie o rolę, jaką banki centralne odegrały w ograniczaniu zmienności systemów finansowych w krajach Europy środkowej i Wschodniej.

Sesję trzecią poświęcono analizie wpływu rynków finansowych na banki centralne. Dyskutowano zagadnienia związane z transmisją impulsów polityki pieniężnej i cenami aktywów, poszukiwaniem stabilności pieniężnej i finansowej. Omówiono również uwarunkowania polityki pieniężnej w małych otwartych gospodarkach.

Konferencja została pomyślana jako forum dyskusji na temat wzajemnych powiązań pomiędzy bankami centralnymi a systemem finansowym, roli i pozycji banku centralnego oraz wyzwań, które pojawiają się w wyniku globalizacji oraz niestabilności finansowej. W konferencji uczestniczą przedstawiciele banków centralnych i instytucji finansowych z całego świata, naukowcy, analitycy i przedstawiciele mediów.

Poniżej zdjęcia z pierwszego dnia konferencji
[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję