Informacja prasowa


Warszawa, 23 października 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 23 października 2006 r. w składzie 3 sędziów, po rozpatrzeniu na rozprawie jawnej skargi Ministra Skarbu Państwa na uchwałę Nr 17/KNB/06 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 marca 2006 r. odmawiającą Ministrowi Skarbu Państwa dopuszczenia w charakterze strony do postępowania o wydanie zezwolenia na nabycie akcji Banku BPH S.A., toczącego się na podstawie art. 25 ustawy - Prawo bankowe przed KNB z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. (sygn. akt VI S.A./Wa 1155/06 ) oddalił skargę MSP jako niezasadną.

Tym samym Sąd potwierdził stanowisko KNB zawarte w zaskarżonej uchwale, iż tylko podmioty wymienione w treści art. 25 Prawa bankowego mają interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa co jest konieczną przesłanką do uzyskania statusu strony postępowania administracyjnego. Oznacza to, iż tylko te podmioty mogą występować jako strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu z akcji banku prowadzonym przed KNB na podstawie art. 25 prawa bankowego. Potwierdził też, iż w konkretnym postępowaniu MSP nie miał interesu prawnego lecz jedynie interes faktyczny, nie mógł więc korzystać z przymiotu strony.[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję