Nagroda im. Władysława Grabskiego
Konkurs dla dziennikarzy ekonomicznych

data publikacji: 2005-01-19

Narodowy Bank Polski i Reuters Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich ogłaszają IV edycję konkursu: Nagroda im. Władysława Grabskiego. Po raz pierwszy patronat medialny nad konkursem objął miesięcznik PRESS. Nagroda przyznawana jest za najlepsze publikacje prasowe, audycje radiowe oraz programy telewizyjne o tematyce ekonomicznej.

Celem ustanowienia Nagrody jest uhonorowanie pracy dziennikarzy, którzy przyczyniają się do zwiększenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Nagradzamy autorów publikacji, które:

  • przybliżają społeczeństwu, w sposób przystępny i zrozumiały, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • upowszechniają informacje i wiedzę o roli, zadaniach i działalności banku centralnego, innych banków oraz instytucji rynku finansowego,
  • umiejętnie diagnozują problemy sektora bankowego i finansowego.

W czwartej edycji konkursu zmienione zostały zasady przyznawania nagród. Kapituła konkursu może przyznać jedną Nagrodę Główną. Dodatkowo, jeśli przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny materiałów dziennikarskich, Kapituła może przyznać po jednym wyróżnieniu w poszczególnych kategoriach dla dziennikarzy:

  • prasy ogólnopolskiej i agencji prasowych,
  • prasy regionalnej i lokalnej,
  • rozgłośni radiowych ogólnopolskich i regionalnych,
  • telewizji ogólnopolskiej i regionalnej.

Ze względu na rosnący prestiż Nagrody organizatorzy zdecydowali się podwyższyć wartość nagród pieniężnych. Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego otrzyma równowartość 10 000 euro, a wyróżnieni w konkursie równowartość 2 500 euro.

W IV edycji konkursu oceniane będą materiały dziennikarskie, które ukazały się w 2005 roku. W konkursie nie biorą udziału materiały, które powstały w ramach realizacji projektów medialnych dofinansowanych ze środków NBP.

Zgłoszenia do Nagrody mogą wysyłać dziennikarze lub redakcje. Zgłoszenia należy dostarczyć do 28 lutego 2006 roku na adres: Departament Komunikacji Społecznej NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem Nagroda im. W. Grabskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Prasowym NBP:

  • Przemysław Kuk: tel. 0 22 653 25 27

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję