List Prezesa NBP Leszka Balcerowicza do Marszałka Sejmu Marka Jurka z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wypowiedzi dotyczących zysku NBP.

data publikacji: 2006-03-03

Pan
Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej PolskiejSzanowny Panie Marszałku,

W czasie debaty sejmowej w dniu 17 lutego 2006 roku Pan poseł Andrzej Lepper po raz kolejny nawiązał do kwestii wpłaty zysku Narodowego Banku Polskiego oraz dyskusji na ten temat na Konwencie Seniorów w dniu 24 stycznia 2004 r. Treść wystąpienia p. A. Leppera - nie odnosząc się do formy - wywołuje zdecydowany sprzeciw. Może ona bowiem sugerować, że złożone przeze mnie w trakcie Konwentu Seniorów wyjaśnienia na temat przyczyn zmniejszenia zysku NBP w 2005 roku, wobec osiągniętego w roku 2004, oraz przyczyn zmienności tego zysku w ostatnich latach, nie tylko całkowicie nie przekonały przewodniczących klubów i posłów, ale - być może - spotkały się z jakimiś kontrargumentami.

Szanowny Panie Marszałku, w spotkaniu Konwentu Seniorów wziąłem udział wraz z Pierwszym Zastępcą Prezesa NBP p. Jerzym Pruskim, na Pańskie zaproszenie. Dyskusja, która tam miała miejsce, toczyła się cały czas w Pana obecności. Przypomniałem wówczas, że wysoki zysk NBP osiągnięty w 2004 roku wynikał przede wszystkim ze zmian zasad rachunkowości, co zostało potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowego NBP za 2004 rok oraz bez żadnych zastrzeżeń zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 21 czerwca 2005 r. O tym fakcie Wysoki Sejm, w tym i poseł A.Lepper, został wyczerpująco poinformowany w Sprawozdaniu z działalności NBP przedstawionym Sejmowi w dniu 8 lipca 2005 r. W czasie styczniowego spotkania z Konwentem Seniorów Pierwszy Zastępca Prezesa NBP poinformował jego członków także o przyczynach wysokiego zysku NBP w latach 2000-2003, które w takiej postaci nie powtórzą się w latach kolejnych.

Złożone przeze mnie i mojego zastępcę wyjaśnienia nie wywołały dalszych pytań, a tym bardziej, w żaden sposób nie zostały zanegowane przez któregokolwiek członka Konwentu, ani żadną z zaproszonych osób (w spotkaniu wzięła również udział m.in. p. Wicepremier, Minister Finansów Z. Gilowska).

O przyczynach niższego wyniku finansowego NBP oraz jego zmienności posłowie byli szeroko informowani już wcześniej. Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 13 grudnia 2005 r. obszerne wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił p. J. Pruski. Uczestniczący w posiedzeniu posłowie nie zgłosili wówczas żadnych pytań ani zastrzeżeń. Jedynie wiceprzewodnicząca KFP, p. poseł R. Rochnowska z Samoobrony RP zwróciła się o przesłanie składanych wyjaśnień na piśmie. W odpowiedzi na tę prośbę przesłałem, za pośrednictwem Pana Marszałka, stosowne wyjaśnienie każdemu posłowi Sejmu RP w liście z dnia 21 grudnia 2005 r.

W świetle powyższych faktów, przywołane na wstępie wystąpienie p. A. Leppera całkowicie pomijało składane przez NBP wyjaśnienia oraz mogło wprowadzać w błąd pozostałych posłów, a tym bardziej opinię publiczną, która nie miała wcześniej możliwości poznania szczegółów stanowiska NBP w takiej mierze jak posłowie.

Szanowny Panie Marszałku, poszanowanie standardów uczciwości w życiu publicznym nakazuje, by takim praktykom przeciwstawiać się w zdecydowany sposób. Jeśli nie można zagwarantować, by tego typu wypowiedzi nie miały w ogóle miejsca, to z całą pewnością można i należy je prostować.

Panie Marszałku, przyjąłem Pana zaproszenie na spotkanie Konwentu Seniorów w nadziei, że przyczyni się ono do podjęcia trafnych decyzji przez Wysoką Izbę. Nie sądziłem, że moja na nim obecność zostanie wykorzystana do kolejnego ataku na NBP oraz wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Mam na nadzieję, że w imię szacunku dla prawdy i uczciwości w życiu publicznym, odpowiednie sprostowanie wypowiedzi A. Leppera zostanie przedstawione przez Konwent Seniorów.

Uprzejmie informuję, że treść niniejszego listu zostanie opublikowana na stronie internetowej NBP i przekazana opinii publicznej.

Z poważaniem
Leszek Balcerowicz
Prezes NBP[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję