Narodowy Bank Polski

НБП з Україною Банкноти та монети

Обігові банкноти

100 злотих

Обігова банкнота номіналом 100 злотих нового зразка

На банкноті номіналом 100 злотих зображено портрет короля Владислава II Ягайла. На задньому плані, по обидва боки від нього, — стилізовані елементи готичного орнаменту.

На зворотному боці – зображення Білого орла на гербовому щиті з надгробку короля. Під щитом — тевтонський шолом, плащ і два мечі, що символізують переможну битву під Грюнвальдом 1410 року. На лівій стороні щита зображено обрис Замку Тевтонського ордену в Мальборку.

Характерні елементи банкноти нового зразка:

 • розміри: 138 x 69 мм
 • водяний знак з цифровим позначенням номіналу, видимий проти світла в незадрукованому полі (1),
 • колір розетки плавно змінюється із золотого на зелений (3),
 • корона в овалі, повне зображення якої формується при розгляданні банкноти проти світла (4),
 • відчутні на дотик (рельєфні), також для людей з порушеннями зору, позначення номіналу, портрет правителя, герб Республіки Польща, підписи Голови та Головного скарбника НБП.
 • у 2019 році введено в обіг банкноти із захисним шаром, що підвищує довговічність банкнот в обігу.

Деталізований водяний знак
Проти світла на банкнотівидно водяний знак із зображенням правителя та цифрове позначення номіналу «100».
Поле водяного знака не задруковано.
Захисна стрічка
Проти світла на банкнотівидно вертикальну темну смугу з цифровим позначенням номіналу «100» та скороченням «ZŁ», також видимі в дзеркальному відображенні. Змінено шрифт літер мікротексту. Захисну стрічку занурено у товщу паперу.
Розетка, що змінює колір (оптично-змінна фарба)
При зміні кута зору колір розетки плавно змінюється із золотого на зелений.

Суміщене зображення (recto-verso)
Під час розглядання банкноти проти світла, графічні елементи з обох її боків доповнюють один одного і утворюють цілісне зображення – корону в овалі.

Латентне зображення (видиме під кутом)
Залежно від кута зору з правого боку портрета правителя видно корону або цифри, що позначають номінал «100», а з лівого боку ‒ позначення номіналу цифрами і прописом, між ними абревіатуру «NBP» (НБП).

Мікротекст
Мікротекст — це написи, які можна прочитати лише за допомогою збільшувального скла, розміщені як на лицьовій, так і на зворотній сторонах банкноти.

В ультрафіолеті
В ультрафіолетовому випромінюванні можна побачити квадрат із цифровим позначенням номіналу «100» та скороченням «ZŁ», серію та номер банкноти, а також інші вибрані елементи.

Обігова банкнота номіналом 100 злотих

Awers banknotu obiegowego o nominale 100 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 100 zl


Розміри: 138 х 69 мм

Папір: білий

Захисні елементи

 • водяний знак: портрет короля Владислава II Ягайла

 • захисна стрічка: у лівій частині банкноти з повторюваним написом, що складається з позначення номіналу «100 ZŁ» та його дзеркального відображення

 • мікротекст на лицьовій стороні: повторюваний вертикальний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) з правого боку водяного знака; повторювані літери «RP» на окремій площині на фоні числа «100» у верхній правій частині та повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над цією площиною

 • мікротекст на зворотному боці: повторюваний напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ) над і під зображенням орла у півколах, розділений лініями, і повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над нижньою площиною з позначенням номіналу цифрами і прописом

 • видимі в ультрафіолетовому випромінюванні на лицьовій стороні: квадрат з написом «100 ZŁ» у верхньому лівому куті; металізована фарба в правому нижньому куті в окремому полі та фрагменти гільйошного фону в правій і центральній частинах банкноти - салатового кольору. Вертикальна нумерація (серійний номер) у правій частині банкноти - помаранчевого кольору.

 • видні в ультрафіолетовому світлі на зворотному боці: фрагменти гільйошних стрічок, напівкруглі написи мікротекстом у верхній і нижній частинах, два симетрично розміщені поля у верхній і нижній частиах банкноти та фрагменти композиції гільйошних ліній, що утворюють числа «100» у лівій і правій частинах - жовтого кольору

 • золота металева фольга: на лицьовій стороні, у розетці з лівого боку портрета

 • суміщене зображення (recto – verso): зображення корони в овалі та незадруковані поля ліворуч від портрета вгорі та симетрично внизу на гільйошному тлі - на краях банкноти

 • латентне зображення (видиме під кутом): на лицьовій стороні, у нижній правій частині, на окремій ділянці видно корону в овалі або число «100», залежно від кута зору

 • металізована фарба: на лицьовій стороні зелений і оливковий кольори в окремій площині в правому нижньому куті

 • оптично-змінна фарба: на лицьовій стороні - розетка з правого боку портрета під зображенням корони, що змінює колір залежно від кута зору з рожевого на сіро-зелений

Серійний номер

Дві великі літери та сім цифр нумерації - у лівій нижній частині, нанесені чорним кольором, у горизонтальному розташуванні та у правій частині ‒ червоного кольору, розміщені вертикально.

Основні кольори:

 • лицьова сторона - зелений, оливковий, світло-фіолетовий, світло-синій
 • зворотний бік - темно-зелений, оливковий, коричневий, помаранчевий

Графічні елементи лицьової сторони

У центральній частині портрет короля Владислава ІІ Ягайла та напис «WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO» (ВЛАДИСЛАВ II ЯГАЙЛО) в декоративному медальйоні. З лівого боку портрета, вгорі, зображення орла – державного герба Республіки Польща та напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ), внизу декоративна розетка, під розеткою напис «WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.» (ВАРШАВА, 25 БЕРЕЗНЯ 1994 р.), нижче напис «PREZES» (ГОЛОВА) і підпис, під ним напис «GŁÓWNY SKARBNIK» (ГОЛОВНИЙ СКАРБНИК) і підпис. На тлі написів і державного герба ‒ стилізовані елементи готичного орнаменту. Ліворуч, у полі водяного знака, композиція з гільйошних ліній. У верхньому лівому куті розташоване вертикально число «100», під ним лінія, під лінією напис «STO ZŁOTYCH» (СТО ЗЛОТИХ). У лівому нижньому куті знак для людей з порушеннями зору у формі рівнобедреного хреста з опуклими краями. З правого боку банкноти у верхній і нижній частинах – окремі площини. У верхній площині число «100», нижче зображення корони в овалі, навколо корони чотири числа «100», нижче корони на тлі готичного орнаменту — розетка. Число «100» у верхньому лівому куті, лінія під числом, знак для людей з порушеннями зору та площина у верхній правій частині, заповнені білим орнаментом. Фон банкноти утворює гільйошна сітка з пересічними лініями зеленого, світло-зеленого, оливкового, світло-синього та фіолетового кольорів.

Графічні елементи зворотного боку

У центральній частині зображення щита з орлом з надгробка Владислава II Ягайла, біля його підніжжя тевтонський шолом, плащ і два мечі. Угорі напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ). Під щитом прямокутне поле з орнаменту, на якому ліворуч число «100», праворуч – напис «STO ZŁOTYCH» (СТО ЗЛОТИХ). З лівого боку зображення орла на декоративній гільйошній стрічці зображення корони в овалі, чотири числа «100» навколо корони, а під зображенням корони – обрис Замку Тевтонського ордену в Мальборку. Праворуч угорі декоративна гільйошна стрічка, внизу якої розетка, під розеткою напис правового застереження: «BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE» (БАНКНОТИ, ВИПУЩЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ ПОЛЬЩІ, Є ЗАКОННИМ ПЛАТІЖНИМ ЗАСОБОМ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ).У верхньому правому куті білим орнаментом заповнене число «100», у нижньому – абревіатура «NBP» (НБП).

Ліворуч і праворуч від зображення орла на задньому плані — композиція гільйошних ліній, що утворюють числа «100».

Ділянка водяного знака та поля задруковані композицією гільйошних ліній.

NBP interest rates

Reference rate 6.75
Lombard rate 7.25
Deposit rate 6.25
Rediscount rate 6.80
Discount rate 6.85

Exchange rates

Table of 2022-11-30
1 EUR4.6684
1 USD4.5066
1 CHF4.7421
1 GBP5.4151
100 JPY3.2466

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept