Narodowy Bank Polski

НБП з Україною Банкноти та монети

Обігові банкноти

10 злотих

Обігова банкнота номіналом 10 злотих нового зразка

На банкноті номіналом 10 злотих зображено портрет князя Мешка І. З лівого боку розміщено дві розетки, що відтворюють візерунок на підлозі Гнезненського собору, з правого – рослинний орнамент, типовий для романського літургійного посуду.

На зворотному боці — срібний денарій із зображенням купола каплиці або корони з хрестом. По обидва боки від денарія – стилізовані романські колони з Бенедиктинського абатства в Тинці.

Характерні елементи банкноти нового зразка:

 • розміри: 120 x 60 мм
 • водяний знак з цифровим позначенням номіналу, видимий проти світла на незадрукованому полі (1),
 • бірюзова смуга, що переливається (3),
 • корона в овалі, повне зображення якої формується при розгляданні банкноти проти світла (4),
 • відчутні на дотик (рельєфні), також для людей з порушеннями зору, позначення номіналу, портрет правителя, герб Республіки Польща, підписи Голови та Головного скарбника НБП.
 • У 2017 році введено в обіг банкноти із захисним шаром, що підвищує довговічність банкнот в обігу.

Деталізований водяний знак
Проти світла на банкноті видно водяний знак із зображенням правителя та цифрове позначення номіналу «10».
Поле водяного знака не задруковано.
Захисна стрічка
Проти світла на банкноті видно вертикальну темну смужку з цифровим позначенням номіналу «10» та скороченням «ZŁ», також видимими у дзеркальному відображенні. Змінено шрифт літер мікротексту. Захисну стрічку занурено у товщу паперу.
Райдужна смуга
На зворотному боці банкноти ‒ райдужна бірюзова смуга з цифровим позначенням номіналу «10» та скороченням «ZŁ». Смугу видно або не видно, в залежності від кута нахилу банкноти.

Суміщене зображення (recto-verso)
Під час розглядання банкноти проти світла, графічні елементи з її обох боків доповнюють один одного і утворюють цілісне зображення – корону в овалі.

Латентне зображення (видиме під кутом)
При зміні кута нахилу банкноти видно світле або темне цифрове позначення номіналу «10».

Мікротекст
Мікротекст — це написи, які можна прочитати лише за допомогою збільшувального скла, розміщені як на лицьовій, так і на зворотній стороні банкноти.

В ультрафіолеті
В ультрафіолетовому випромінюванні можна побачити квадрат із цифровим позначенням номіналу «10» та скороченням «ZŁ», серію та номер банкноти, а також інші вибрані елементи.

Обігова банкнота номіналом 10 злотих попереднього випуску

Awers banknotu obiegowego o nominale 10 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 10 zl

Розміри: 120 × 60 mm
Папір: білий

Захисні елементи
 • водяний знак: портрет князя Мешка І

 • захисна стрічка: у лівій частині банкноти, з повторюваним написом, що складається з позначення номіналу «10 ZŁ» та його дзеркального відображення

 • мікротекст на лицьовій стороні: повторюваний вертикальний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA » (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) з правого боку водяного знака; повторювані літери «RP» на окремій площині на фоні числа «10» у верхній правій частині та повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над цією площиною

 • мікротекст на зворотному боці: повторюваний напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ) над і під зображенням денарія у півколах, розділений лініями, і повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над нижньою площиною з позначенням номіналу цифрами і прописом

 • видимі в ультрафіолетовому випромінюванні на лицьовій стороні: квадрат з написом «10 ZŁ» у верхньому лівому куті та металізованою фарбою в романських розетках – салатового кольору. Серійний номер помаранчевого кольору – в правому нижньому куті

 • видимі в ультрафіолетовому випромінюванні на зворотному боці: елементи дизайну у лівій частині банкноти - салатового кольору

 • суміщене зображення (recto-verso): зображення корони в овалі та по два незадруковані поля над і під розетками

 • латентне зображення (видиме під кутом): на лицьовій стороні, в нижній правій частині – число "10", видиме залежно від кута зору, на лицьовій стороні, в нижній правій частині – число "10", видиме залежно від кута зору

 • металізована фарба: на лицьовій стороні сірий колір у розетках

Серійний номер

Дві великі літери і сім цифр нумерації, розташовані горизонтально на лицьовій стороні: в нижній лівій частині - чорного кольору і в нижній правій частині – червоного

Основні кольори: темно-коричневий, зелений

Графічні елементи лицьової сторони

У центральній частині портрет князя Мешка І та напис «MIESZKO I» (МЕШКО І) в декоративному медальйоні. Ліворуч від портрета вгорі напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ), внизу зображення орла ‒ державного герба Республіки Польща, під орлом – напис «WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.» (ВАРШАВА 25 БЕРЕЗНЯ 1994 р.) нижче напис « PREZES» (ГОЛОВА) та підпис, під ним напис «GŁÓWNY SKARBNIK» (ГОЛОВНИЙ СКАРБНИК) та підпис. На тлі написів і державного герба дві стилізовані романські розетки. Ліворуч, у полі водяного знака, композиція гільйошних ліній. У верхньому лівому куті вертикально розміщено цифрове позначення номіналу «10», під ним лінія, а під лінією напис «DZIESIĘĆ ZŁOTYCH» (ДЕСЯТЬ ЗЛОТИХ). У нижньому лівому куті знак для людей з порушеннями зору у формі квадрату з опуклими краями. З правого боку банкноти у верхній і нижній частинах ‒ окремі площини. У верхній площині число «10», внизу ‒ зображення корони в овалі, навколо корони чотири числа «10», а під зображенням корони – декоративний рослинний орнамент. Цифрове позначення номіналу у верхньому лівому куті, лінія під позначенням, знак для людей з порушеннями зору і нижня площина у правій частині банкноти, заповнені білим орнаментом. Фон лицьового боку банкноти утворює гільйошна сітка з перехресними світло-зеленими, світло-синіми, сіро-блакитними та жовтими лініями.

Графічні елементи зворотного боку

У центральній частині – зображення денарія - срібної монети часів правління Мешка І. З обох боків денарія – фрагменти романських колон. Угорі напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ). Під денарієм ‒ прямокутне поле з орнаменту з число «10» ліворуч та написом «DZIESIĘĆ ZŁOTYCH» (ДЕСЯТЬ ЗЛОТИХ) ‒ праворуч. З лівого боку денарія на тлі гільйошної стрічки зображення корони в овалі, чотири числа «10» навколо корони. Праворуч від денарія напис: «BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE» (БАНКНОТИ, ВИПУЩЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ ПОЛЬЩІ, Є ЗАКОННИМ ПЛАТІЖНИМ ЗАСОБОМ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ). Під зображеннями корони та на задньому плані правового застереження – композиція гільйошних ліній, що утворюють числа «10». З правого боку банкноти, вгорі, на фоні гільйошної стрічки, число «10», заповнене білим орнаментом. У правому нижньому куті абревіатура «NBP» (НБП). У полі водяного знака - композиція гільйошних ліній.

NBP interest rates

Reference rate 6.75
Lombard rate 7.25
Deposit rate 6.25
Rediscount rate 6.80
Discount rate 6.85

Exchange rates

Table of 2022-11-30
1 EUR4.6684
1 USD4.5066
1 CHF4.7421
1 GBP5.4151
100 JPY3.2466

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept