Narodowy Bank Polski

НБП з Україною Банкноти та монети

Обігові банкноти

200 злотих

Обігова банкнота номіналом 200 злотих нового зразка

На банкноті номіналом 200 злотих зображено портрет короля Сигізмунда I Старого.

На зворотному боці розміщено зображення орла, переплетене літерою «S» у шестикутнику з каплиці Сигізмунда Вавельського кафедрального собору, на задньому плані зображення орла – фрагмент внутрішнього дворика Вавельського замку.

Характерні елементи банкноти нового зразка:

 • розміри: 144 x 72 мм
 • водяний знак з цифровим позначенням номіналу, видимий проти світла на незадрукованому полі (1),
 • корона в овалі, повне зображення якої видно при розгляданні банкноти на просвіт (3),
 • щит, колір якого плавно змінюється з золотого на зелений (4),
 • відчутні на дотик, також для людей з порушеннями зору, позначення номіналу, портрет правителя, герб Республіки Польща, підписи Голови та Головного скарбника НБП.

Деталізовний водяний знак
Під час розглядання банкноти проти світла, видно водяний знак із зображенням правителя та цифрове позначення номіналу «200».
Поле водяного знака не задруковано.
Захисна стрічка (пірнаюча)
Якщо дивитися на банкноту проти світла, видно вертикальну темну смугу з цифровим позначенням номіналу «200» і «200 ZŁ», також видимі в дзеркальному відображенні. Повертаючи банкноту в руках видно плавну зміну кольору з золотого на зелений, при цьому шаховий малюнок рухається по горизонталі і вертикалі. Захисну стрічку занурено у товщу паперу.
Суміщене зображення (recto-verso)
При розгляді на світло графічні елементи з обох боків банкноти доповнюють один одного і створюють цілісне зображення – корону в овалі.

Оптично-змінна фарба
Колір щита плавно змінюється з золотого на зелений, а шаховий малюнок рухається по вертикалі і горизонталі при зміні кута зору.

Мікротекст
Мікротекст — це написи, які можна прочитати лише за допомогою збільшувального скла, розміщені як на лицьовій, так і на зворотній стороні банкноти.

Фарба з райдужним ефектом
Орнамент, надрукований фарбою золотого кольору, що переливається, видно або майже не видно, залежно від кута зору.

Золота фарба
На зворотному боці банкноти фарбою золотого кольору надруковано цифрове позначення номіналу «200» та декоративний візерунок під номіналом.

В ультрафіолеті
В ультрафіолетовому випромінюванні можна побачити квадрат із цифровим позначенням номіналу «200» та скороченням «ZŁ», серію та номер банкноти, а також інші вибрані елементи.

Обігова банкнота номіналом 200 злотих

Awers banknotu obiegowego o nominale 200 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 200 zl


Розміри: 144 × 72 мм

Папір: білий

Захисні елементи

 • водяний знак: портрет короля Сигізмунда I Старого

 • захисна стрічка: у лівій частині банкноти з повторюваним написом, що складається з позначення номіналу «200 ZŁ» та його дзеркального відображення

 • мікротекст на лицьовій стороні: повторюваний вертикальний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) з правого боку водяного знака; повторювані літери «RP» на окремій площині на фоні числа «200» у верхній правій частині та повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над цією площиною

 • мікротекст на зворотному боці: повторюваний напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ) над і під зображенням орла в півколах, розділений лініями, і повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над нижньою площиною з позначенням номіналу цифрами і прописом

 • видимі в ультрафіолетовому світлі на лицьовій стороні: квадрат з написом «200 ZŁ» у верхньому лівому куті – салатового кольору; металізована фарба в правому нижньому куті в окремому полі та фрагменти гільйошного фону в правій і центральній частинах банкноти - жовтого кольору; вертикальний серійний номер в правій частині банкноти - помаранчевого кольору

 • видимі в ультрафіолетовому світлі на зворотному боці: гільйошна стрічка у верхній частині, зображення корони в овалі, фрагменти композиції гільйошних ліній, що формують числа «200», фрагмент нижньої відокремленої площини та частина абревіатури «NBP» (НБП) - жовтого кольору.

 • голограма: на лицьовій стороні у формі ренесансного картуша, на якому, залежно від кута зору, видно: великий напис «NBP 200» (НБП 200), оточений вінком, та повторювані дрібні написи «NBP 200» (НБП 200) - з лівого боку портрета

 • суміщене зображення (recto – verso): зображення корони в овалі та незадруковані поля ліворуч від портрета вгорі та симетрично внизу на гільйошному тлі - на краях банкноти

 • латентне зображення (видиме під кутом): на лицьовій стороні, в нижній правій частині, на окремій ділянці видно корону в овалі або число «200», залежно від кута зору

 • металізована фарба: на лицьовій стороні світло-коричневий і жовтий кольори в окремій площині в правому нижньому куті

 • оптично-змінна фарба: на лицьовій стороні – зображення маленького вінка праворуч від портрета під зображенням корони, колір якого змінюється залежно від кута зору з рожевого на сіро-зелений

Серійний номер

Дві великі літери та сім цифр нумерації у порядку зростання – у нижній лівій частині, надруковані фарбою чорного кольору по горизонталі, і в правій частині – червоного кольору у вертикальному розташуванні.

Основні кольори:

 • лицьовий бік - декілька відтінків коричневого, світло-жовтий, оливковий
 • зворотний бік - декілька відтінків коричневого й оливковий

Графічні елементи лицьової сторони

У центральній частині ‒ портрет короля Сигізмунда I Старого, оточений з лівого боку фрагментом вінка, перев'язаного стрічкою; з правого боку портрета напис: «ZYGMUNT I STARY» (СИГІЗМУНТ І СТАРИЙ). З лівого боку портрета вгорі зображення орла ‒ державного герба Республіки Польща ‒та напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ), нижче голограма, під голограмою напис «WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.» (ВАРШАВА 25 БЕРЕЗНЯ 1994 р.), ще нижче напис «PREZES» (ГОЛОВА) і підпис, під ним напис «GŁÓWNY SKARBNIK» (ГОЛОВНИЙ СКАРБНИК) і підпис. Ліворуч, у полі водяного знака, композиція гільйошних ліній. У верхньому лівому куті розташоване вертикально число «200», під ним лінія, а під лінією напис «DWIEŚCIE ZŁOTYCH» (ДВІСТІ ЗЛОТИХ). У нижньому лівому куті знак для людей з порушеннями зору у формі трикутника з опуклими краями.

З правого боку банкноти у верхній і нижній частинах розташовані окремі площини. У верхній площині число «200», нижче зображення корони в овалі, навколо корони чотири числа «200», нижче зображення маленького вінка. На задньому плані зображення корони та маленького вінка – фрагмент великого вінка. Нижня площина зверху і знизу обрамлена білим орнаментом. Число «200» у верхньому лівому куті, лінія під числом, знак для людей з порушеннями зору та площина у верхній правій частині заповнені білим орнаментом.

Фон банкноти утворює гільйошна сітка зі світло-жовтих, бежевих, світло-коричневих, оливкових, світло-рожевих і світло-сірих ліній, що перетинаються.

Графічні елементи на зворотному боці

У центральній частині ‒ зображення орла, переплетеного літерою «S» у шестикутнику з каплиці Сигізмунда Вавельського кафедрального собору. Угорі напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ). Внизу прямокутне поле з орнаменту з числом «200» зліва та написом справа: «DWIEŚCIE ZŁOTYCH» (ДВІСТІ ЗЛОТИХ). Над написом застереження: «BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE» (БАНКНОТИ, ВИПУЩЕАНІ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ ПОЛЬЩІ, Є ЗАКОННИМ ПЛАТІЖНИМ ЗАСОБОМ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ).

Ліворуч від зображення орла – зображення корони в овалі, навколо корони – чотири числа «200», на фоні зображення орла – зображення внутрішнього дворика Вавельського замку, вище – гільйошна стрічка. Ліворуч і праворуч від зображення внутрішнього дворика та на задньому плані верхньої частини зображення орла – композиція гільйошних ліній, що утворюють числа «200». У верхньому правому куті заповнене білим орнаментом число «200», у нижньому – абревіатура «NBP» (НБП).

Ділянка водяного знака та поля задруковані композицією гільйошних ліній.

NBP interest rates

Reference rate 6.75
Lombard rate 7.25
Deposit rate 6.25
Rediscount rate 6.80
Discount rate 6.85

Exchange rates

Table of 2022-11-30
1 EUR4.6684
1 USD4.5066
1 CHF4.7421
1 GBP5.4151
100 JPY3.2466

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept