Narodowy Bank Polski

НБП з Україною Банкноти та монети

Обігові банкноти

20 злотих

Обігова банкнота номіналом 20 злотих нового зразка

На банкноті номіналом 20 злотих зображено портрет короля Болеслава I Хороброго. Ліворуч від нього зображено романський портал, а праворуч — крону молодого дуба з Гнезненських воріт зі сцени виставлення тіла святого Войцеха.

На зворотному боці зображено срібний денарій Болеслава І Хороброго з силуетом птаха та написом PRINCES POLONIE. З лівого боку – зображення ротонди святого Миколая у Цешині, а праворуч – лева на гілці ‒ з обрамлення Гнезненських воріт.

Характерні елементи банкноти нового зразка:

 • розміри: 126 x 63 мм
 • водяний знак з цифровим позначенням номіналу, видимий проти світла на незадрукованому полі (1),
 • райдужна бузкова смуга (3),
 • корона в овалі, повне зображення якої формується при розгляданні банкноти проти світла (4),
 • відчутні на дотик, також для людей з порушеннями зору, позначення номіналу, портрет правителя, герб Республіки Польща, підписи Голови та Головного скарбника НБП.
 • У 2017 році введено в обіг банкноти із захисним шаром, що підвищує довговічність банкнот в обігу.

Деталізований водяний знак
Проти світла на банкноті видно водяний знак із зображенням правителя та цифрове позначення номіналу «20».
Поле водяного знака не задруковано.
Захисна стрічка
Проти світла на банкноті видно вертикальну темну смугу з цифровим позначенням номіналу «20» та скороченням «ZŁ», також видимими в дзеркальному відображенні. Змінено шрифт літер мікротексту. Захисну стрічку занурено у товщу паперу.
Райдужна смуга
На зворотному боці банкноти – райдужна бузкова смуга з цифровим позначенням номіналу «20» та скороченням «ZŁ». Смугу видно або не видно в залежності від кута зору.

Суміщене зображення (recto-verso)
Під час розглядання банкноти проти світла, графічні елементи з обох її боків доповнюють один одного і утворюють цілісне зображення – корону в овалі.

Латентне зображення (видиме під кутом))
Залежно від кута зору видно світлі або темні цифри позначення номіналу «20».

Мікротекст
Мікротекст — це написи, які можна прочитати лише за допомогою збільшувального скла, розміщені як на лицьовій, так і на зворотній стороні банкноти.

В ультрафіолеті
В ультрафіолетовому випромінюванні можна побачити квадрат із цифровим позначенням номіналу «20» та скороченням «ZŁ», серію та номер банкноти, а також інші вибрані елементи.

Обігова банкнота номіналом 20 злотих попереднього випуску

Awers banknotu obiegowego o nominale 20 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 20 zl


Розміри: 126 × 63 мм

Папір: білий

Захисні елементи

 • водяний знак: портрет короля Болеслава I Хороброго

 • захисна стрічка: у лівій частині банкноти з повторюваним написом, що складається з позначення номіналу «20 ЗЛZŁ» та його дзеркального відображення

 • мікротекст на лицьовому боці: повторюваний вертикальний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА») з правого боку водяного знака; повторювані літери «РПRP» на окремій ділянці на фоні числа «20» у верхній правій частині та повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА») над цією ділянкою

 • мікротекст на зворотному боці: повторюваний напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ») над і під зображенням денарія у півколах, розділений лініями, а також повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА») над нижньою ділянкою з позначенням номіналу цифрами і прописом

 • видимі в ультрафіолетовому випромінюванні на лицьовій стороні: квадрат з написом «20 ЗЛZŁ» у верхньому лівому куті, цеглини, що увінчують романський портал, і дрібні елементи всередині порталу, надруковані металізованою фарбою, ліворуч від портрета – салатового кольору. Серійний номер помаранчевого кольору – в правому нижньому куті

 • видимі в ультрафіолетовому випромінюванні на зворотному боці: фрагменти графічного оформлення у лівій і правій частинах банкноти та абревіатура «НБПNBP» (НБП) у правому нижньому куті - світло-салатового кольору

 • суміщене зображення проти світла (recto – verso): зображення корони в овалі та по два незадруковані поля з лівого боку портрета, розташовані симетрично вгорі та внизу на гільйошному тлі – на краях банкноти

 • видимі під кутомлатентне зображення (кутовий ефектвидиме під кутом): на лицьовій стороні в нижній правій частині число «20», видиме залежно від кута зору

 • металізована фарба: на лицьовій стороні сірий колір цегли над порталом та дрібних елементів в центральній та нижній частинах порталу

Серійний номер

Дві великі літери і сім цифр нумерації розташовані горизонтально на лицьовій стороні: в нижній лівій частині - чорного кольору і в нижній правій частині – червоного

Основні кольори: фіолетовий, рожевий

Графічні елементи лицьової сторони

У центральній частині – портрет короля Болеслава І Хороброго та напис «BOLESŁAW I CHROBRY» (БОЛЕСЛАВ І ХОРОБРИЙ) у декоративному медальйоні. Ліворуч від портрета вгорі напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ), внизу – зображення орла – державного герба Республіки Польща, під ним – напис «WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.» (ВАРШАВА 25 БЕРЕЗНЯ 1994 р.), нижче напис «PREZES» (ГОЛОВА) та підпис, під ним напис «GŁÓWNY SKARBNIK» (ГОЛОВНИЙ СКАРБНИК) та підпис. На тлі написів і герба обрис романського порталу, над порталом – цегла. Ліворуч, у полі водяного знака, композиція гільйошних ліній. У верхньому лівому куті розташовано вертикально число «20», під ним лінія, а під лінією напис «DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH» (ДВАДЦЯТЬ ЗЛОТИХ). У лівому нижньому куті знак для людей з порушеннями зору у формі кола з опуклим краєм. З правого боку банкноти у верхній і нижній частинах – окремі ділянки. У верхній ділянці число «20», внизу ‒ зображення корони в овалі, навколо корони чотири числа «20», а під зображенням корони – стилізоване зображення дуба. Цифрове позначення номіналу у верхньому лівому куті, лінія під позначенням, знак для людей з порушеннями зору, а також верхня і нижня площини з правого боку банкноти, заповнені білим орнаментом. Фон лицьової сторони банкноти утворює гільйошна сітка зі світло-фіолетовими, світло-рожевими, помаранчевими, оливковими та бежевими лініями, що перетинаються

Графічні елементи зворотного боку

У центрі – зображення денарія – срібної монети часів правління Болеслава I Хороброго. Угорі, на тлі стрічки, напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ). Під денарієм прямокутна ділянка з орнаменту з числом «20» ліворуч та написом «DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH» (ДВАДЦЯТЬ ЗЛОТИХ) праворуч. З лівого боку денарія – зображення ротонди, над ротондою – зображення корони в овалі, а навколо корони – чотири числа «20». Праворуч від денарія зображення лева, що дереться на гілку, під ним напис: «BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE» (БАНКНОТИ, ВИПУЩЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ ПОЛЬЩІ, Є ЗАКОННИМ ПЛАТІЖНИМ ЗАСОБОМ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ). На тлі корони та ротонди, а також зображення лева і тексту застереження – композиція гільйошних ліній, що формують числа «20». З правого боку банкноти, вгорі, над гільйошною стрічкою, число «20», заповнене білим орнаментом. У правому нижньому куті абревіатура «NBP»(НБП). У полі водяного знака – композиція гільйошних ліній.

NBP interest rates

Reference rate 6.75
Lombard rate 7.25
Deposit rate 6.25
Rediscount rate 6.80
Discount rate 6.85

Exchange rates

Table of 2022-11-30
1 EUR4.6684
1 USD4.5066
1 CHF4.7421
1 GBP5.4151
100 JPY3.2466

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept