Narodowy Bank Polski

НБП з Україною Банкноти та монети

Обігові банкноти

50 злотих

Обігова банкнота номіналом 50 злотих нового зразка

На банкноті номіналом 50 злотих зображено портрет короля Казимира III Великого. Праворуч видно увінчану короною літеру «К» з королівської монограми, розміщеної на дверях Кафедрального собору на Вавелі, а на задньому плані — готичний орнамент.

На зворотній стороні зображено Білого орла з печатки короля Казимира III Великого, а під ним – скіпетр і державу - символи королівської влади. На задньому плані — панорама Кракова та Казімежа з ксилографії Гартмана Шеделя, німецького мандрівника кінця XV століття.

Характерні елементи банкноти нового зразка:

 • розміри: 132 x 66 мм
 • водяний знак з цифровим позначенням номіналу, видимий на просвіт на незадрукованому полі (1),
 • літера «К», колір якої плавно змінюється з зеленого на світло-синій (3),
 • корона в овалі, повне зображення якої формується під час розглядання банкноти проти світла (4),
 • відчутні на дотик, також для людей з порушеннями зору, позначення номіналу, портрет правителя, герб Республіки Польща, підписи Голови та Головного скарбника НБП.
 • У 2018 році введено в обіг банкноти із захисним шаром, що підвищує довговічність банкнот в обігу.

Деталізований водяний знак
Проти світла на банкноті видно водяний знак із зображенням правителя та цифрове позначення номіналу «50».
Поле водяного знака не задруковане
Захисна стрічка
Проти світла на банкноті видно вертикальну темну смугу з цифровим позначенням номіналу «50» та скороченням «ZŁ», також видимими у дзеркальному відображенні. Змінено шрифт літер мікротексту. Захисну стрічку занурено у товщу паперу.
Королівська літера, яка змінює колір (оптично-змінна фарба)
При зміні кута зору колір стилізованої літери «К», увінчаної короною, плавно змінюється з зеленого на світло-синій.

Суміщене зображення (recto-verso)
Під час розглядання банкноти проти світла, графічні елементи з обох її боків доповнюють один одного і утворюють цілісне зображення – корону в овалі.

Латентне зображення (видиме під кутом)
Залежно від кута зору видно корону або цифри позначення номіналу «50».

Мікротекст
Мікротекст — це написи, які можна прочитати лише за допомогою збільшувального скла, розміщені як на лицьовій, так і на зворотній сторонах банкноти.

В ультрафіолетовому випромінюванні
В ультрафіолетовому випромінюванні можна побачити квадрат із цифровим позначенням номіналу «50» та скороченням «ZŁ», серію та номер банкноти, а також інші вибрані елементи.

Обігова банкнота номіналом 50 злотих

Awers banknotu obiegowego o nominale 50 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 50 zl


Розміри: 132 × 66 мм

Папір: білий

Захисні елементи

 • водяний знак: портрет короля Казимира III Великого

 • захисна стрічка: у лівій частині банкноти з повторюваним написом, що складається з позначення номіналу «50 ZŁ» та його дзеркального відображення

 • мікротекст на лицьовій стороні: повторюваний вертикальний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) праворуч від водяного знака; повторювані літери «RP» на окремій ділянці на фоні числа «50» у верхній правій частині та повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над цією ділянкою

 • мікротекст на зворотному боці: повторюваний напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ) над і під печаткою з зображенням орла у півколах, розділений лініями, і повторюваний напис «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) над нижньою ділянкою з цифровим позначенням номіналу і позначенням номіналу прописомv
 • видимі в ультрафіолетовому випромінюванні на лицьовій стороні: квадрат з написом «50 ZŁ» у верхньому лівому куті; металізована фарба в правому нижньому куті в окремому полі; фрагмент гільйошного фону в правій частині банкноти - салатового кольору. Вертикальний серійний номер в правій частині - помаранчевого кольору

 • видимі в ультрафіолетовому випромінюванні на зворотному боці: фрагменти дизайну у верхній правій та лівій частинах банкноти та абревіатура «NBP» (НБП) у нижньому правому куті - світло-салатового кольору

 • суміщене зображення (recto – verso): зображення корони в овалі та незадруковані поля з лівого боку портрета вгорі та симетричні внизу на гільйошному тлі - на краях банкноти

 • латентне зображення (видиме під кутом): на лицьовій стороні, в нижній правій частині, на окремій ділянці видно корону в овалі або число «50» залежно від кута зору

 • металізована фарба: на лицьовій стороні сірий і світло-синій колір в окремій площині в правому нижньому куті

 • оптично-змінна фарба: на лицьовій стороні - увінчана короною літера «К» праворуч від портрета, колір якої змінюється залежно від кута зору з рожевого на сіро-зелений

Серійний номер

Дві великі літери і сім цифр нумерації – у нижній лівій частині, чорного кольору, розміщені горизонтально, а також у правій частині, червоного кольору, розміщені вертикально

Основні кольори: темно-синій, світло-синій, світло-зелений

Графічні елементи лицьової сторони

У центральній частині ‒ портрет короля Казимира III Великого та напис «KAZIMIERZ I WIELKI» (КАЗИМИР III ВЕЛИКИЙ) у декоративному медальйоні. Ліворуч від портрета вгорі напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ), внизу зображення орла ‒ державного герба Республіки Польща, під орлом – напис «WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.» (ВАРШАВА 25 БЕРЕЗНЯ 1994 р.), нижче напис «PREZES» (ГОЛОВА) та підпис, під ним напис «GŁÓWNY SKARBNIK» (ГОЛОВНИЙ СКАРБНИК) та підпис . На тлі написів і герба – стилізована готична розета. Ліворуч, у полі водяного знака, композиція з гільйошних ліній. У верхньому лівому куті, вертикально розміщене число «50», під ним лінія, а під лінією напис «PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH» (П’ЯТДЕСЯТ ЗЛОТИХ). У нижньому лівому куті знак для людей з порушеннями зору у формі ромбу з опуклими краями. З правого боку банкноти у верхній і нижній частинах – окремі площини. У верхній площині число «50», внизу зображення корони в овалі, навколо корони – чотири числа «50», під зображенням корони – монограма - увінчана короною літера «К». Число «50» у верхньому лівому куті, лінія під числом, знак для людей з порушеннями зору та площина у верхній правій частині, заповнена білим орнаментом. Фон банкноти утворює гільйошна сітка з перехресними світло-синіми, світло-фіолетовими та бежевими лініями.

Графічні елементи зворотного боку

У центрі – зображення орла з маєстатичної печатки Казимира III Великого, нижче – символи королівської влади – держава та скіпетр. Угорі напис «NARODOWY BANK POLSKI» (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ). Під печаткою – прямокутна ділянка з орнаментом, на якій розміщено число «50» ліворуч та напис «PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH» (П’ЯТДЕСЯТ ЗЛОТИХ) праворуч. Ліворуч від зображення орла на декоративній гільйошній стрічці – малюнок корони в овалі, чотири числа «50» навколо корони, а під зображенням корони — фрагмент панорами Казімежа. Праворуч – фрагмент панорами Кракова, на його фоні напис «BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE» (БАНКНОТИ, ВИПУЩЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ ПОЛЬЩІ, Є ЗАКОННИМ ПЛАТІЖНИМ ЗАСОБОМ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ). Під написом – композиція гільйошних ліній, що утворюють числа «50». У верхньому правому куті – число «50», заповнене білим орнаментом, у нижньому – абревіатура «NBP» (НБП). У полі водяного знака ‒ композиція гільйошних ліній.

NBP interest rates

Reference rate 6.75
Lombard rate 7.25
Deposit rate 6.25
Rediscount rate 6.80
Discount rate 6.85

Exchange rates

Table of 2022-11-30
1 EUR4.6684
1 USD4.5066
1 CHF4.7421
1 GBP5.4151
100 JPY3.2466

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept