Publikacje

Publikacje naukowe

Materiały i Studia w języku polskim

Lata:
 2022,  2021,  2020,  2019,  2018,  2017,  2016,  2015,  2014,  2013,  2012,  2011,
 2010,  2009,  2008,  2007,  2006,  2005,  2004,  2003,  2002,  2001,
 2000,  1999,  1998,  1997,  1995-1996,  1992-1994,  1989-1991

Materiały i Studia w języku angielskim (Working papers)

 2022,    2021,    2020,    2019,    2018,    2017,    2016,    2015,    2014,    2013,    2012,    2011,    2010,    2009,    2008,    2007,    2002-2006,    1988-2001

Misją zeszytów Materiały i studia jest wspomaganie rozwoju i popularyzowanie badań z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności z zakresu makroekonomii, bankowości centralnej i funkcjonowania systemu finansowego.

Opracowania publikowane w zeszytach mają charakter roboczy, a celem publikacji jest stymulowanie dyskusji naukowej oraz rozwój myśli ekonomicznej. Zeszyty nie przedstawiają oficjalnego stanowiska NBP. Zamierzeniem wydawcy jest aby publikacja zeszytów odbywała się w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu należytej jakości procesu recenzyjnego.

Do publikacji w zeszytach mogą być składane opracowania:

 • autorstwa bądź współautorstwa pracowników Narodowego Banku Polskiego,
 • będące raportami z badań prowadzonych w ramach projektów, które są wyłaniane drogą konkursów organizowanych przez NBP,
 • przedstawione na seminarium lub konferencji w NBP.

Składane opracowania powinny spełniać następujące wymogi techniczne/zawierać następujące elementy:

 • format tekstu: PDF
 • format papieru: A4
 • czcionka tekstu zasadniczego: 11–12 pkt
 • interlinia: 1,5
 • każdy rozdział od nowej strony (także spis treści, streszczenie, wstęp, bibliografia i załączniki)
 • wyrównanie obustronne
 • wszystkie marginesy (górny, dolny, prawy i lewy) po 33 milimetry
 • przypisy: na dole strony, ciągła numeracja w całym tekście
 • numeracja stron: na dole, wyśrodkowana
 • pierwsza strona dokumentu: spis treści
 • po spisie treści zawsze streszczenie (do 200 słów + sygnatury JEL z klasyfikacji Journal of Economic Literature + słowa kluczowe)
 • ostatnia strona dokumentu (po bibliografii i załącznikach):
  • tytuł
  • autorzy (afiliacje w przypisie nienumerycznym)
  • ewentualne podziękowania

Dodatkowe uwagi:

 • Nadesłane opracowania nie podlegają korekcie językowej i zostaną wydrukowane w wersji dostarczonej przez autora, po uprzedniej pozytywnej recenzji merytorycznej.

Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: mis@nbp.pl. Telefon do kontaktu: 22 185 25 09.
Wydawca zastrzega sobie prawo do odesłania tekstów nie spełniających powyższych warunków technicznych.

Wydawca: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.

NBP interest rates

Reference rate 6.75
Lombard rate 7.25
Deposit rate 6.25
Rediscount rate 6.80
Discount rate 6.85

Exchange rates

Table of 2022-12-09
1 EUR4.6821
1 USD4.4351
1 CHF4.7474
1 GBP5.4317
100 JPY3.2560

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept