NBP

wersja angielska
Tło konferencji Program konferencji Prelegenci Rejestracja

Narodowy Bank Polski
Bank Rezerwy Federalnej oraz Europejski Bank Centralny

mają przyjemność zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Banków Centralnych i Edukatorów Ekonomicznych:

ROLA BANKÓW CENTRALNYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ OBYWATELI

Czwartek 28 września - Piątek 29 września 2006 r.
Hotel Westin, ul. Jana Pawła II 21, Warszawa


Problematyka konferencji

 • nowa rola Banków Centralnych jako banków wiedzy
 • stan wiedzy ekonomicznej w poszczególnych państwach
 • edukacja jednym z zadań banków centralnych
 • przegląd najlepszych praktyk w zakresie edukacji ekonomicznej społeczeństw
 • realizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych - współpraca z mediami masowego przekazu
 • wyzwania związane z prowadzeniem komunikacji społecznej
 • wybór najskuteczniejszych narzędzi wykorzystywanych w dotarciu do poszczególnych grup społecznych
 • zwalczanie mitów ekonomicznych panujących w świadomości ekonomicznej obywateli

Konferencja adresowana jest do:

 • prezesów banków centralnych
 • dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za komunikację społeczną, kampanie informacyjne oraz działania edukacyjne
 • przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się bankowością i edukacją ekonomiczną i finansową
 • przedstawicieli mass-mediów

Patroni Medialni

Rzeczpospolita

tvn24


Polskie Radio


onet.pl


Bankier.pl


eu observer


Central Banking Publications


Kontakt:

Program konferencji:
Marcin Polak,
Tel.: + 22 653 25 83
E-mail: marcin.polak@mail.nbp.pl

Patronaty medialne:
Leszek Zemke
Tel: + + 22 653 14 50
E-mail: leszek.zemke@mail.nbp.pl

[ powrót ]

[ drukuj ]